דיונים מועדפים בפורום

אין למשתמש דיונים מועדפים.

נושאי פורום נוצרו

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
WooCommerce Follow Up e link interni 1 2

נפתח על ידי Giulio בSupporto in Italiano

2 16 לפני 2 שעות, 12 דקות

Alejandro

Issue with category permalink

נפתח על ידי Giulio בEnglish Support

2 8 לפני 4 ימים, 10 שעות

Marcel

Move comments to another language

נפתח על ידי Giulio בEnglish Support

2 10 לפני 1 שבוע, 1 יום

Bruno

Translated product that shows default category language in URL

נפתח על ידי Giulio בEnglish Support

2 10 לפני 1 שבוע, 2 ימים

Giulio

Cambio categoria prodotto con Litespeed

נפתח על ידי Giulio בEnglish Support

2 3 לפני 1 שבוע, 4 ימים

Paola Mendiburu

wp_icl_strings lenta in dashboard

נפתח על ידי Giulio בSupporto in Italiano

2 3 לפני 2 שבועות, 2 ימים

Giulio

Follow Ups plugin e WPML 1 2 3 4

נפתח על ידי Giulio בSupporto in Italiano
Quick solution available

2 46 לפני 1 חודש, 1 שבוע

Vincenzo

Compilare ordine in inglese (con sito in italiano di default)

נפתח על ידי Giulio בSupporto in Italiano
Quick solution available

2 3 לפני 2 חודשים, 2 שבועות

Giulio

Problema noto con il plugin Product Add-Ons

נפתח על ידי Giulio בSupporto in Italiano

2 9 לפני 5 חודשים

Alejandro

Issue with the plugin WooCommerce Product Add-Ons

נפתח על ידי Giulio בEnglish Support

1 2 לפני 5 חודשים

Giulio

Problema con aggiornamento

נפתח על ידי Giulio בSupporto in Italiano

1 2 לפני 5 חודשים, 1 שבוע

Giulio

Problema a stringhe su WooCommerce Product Add-Ons

נפתח על ידי Giulio בSupporto in Italiano

2 14 לפני 7 חודשים, 2 שבועות

Giulio

wp_icl_string_pages oltre 620 MB

נפתח על ידי Giulio בSupporto in Italiano
Quick solution available

2 7 לפני 10 חודשים

Giulio

clang=all on Google Search Console

נפתח על ידי Giulio בSupporto in Italiano

2 13 לפני 10 חודשים, 2 שבועות

Vincenzo

Menù inglese improvvisamente sballato 1 2

נפתח על ידי Giulio בSupporto in Italiano

2 16 לפני 1 שנה

Vincenzo


All articles written by Giulio: