דיונים מועדפים בפורום

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Is it possible to Hook into url on Language Switcher?

נפתח על ידי sergeyS-14 בEnglish Support

2 5 לפני 1 שנה, 7 חודשים

sergeyS-14

נושאי פורום נוצרו

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Cant translate some text from Theme options

נפתח על ידי sergeyS-14 בEnglish Support

2 14 לפני 1 חודש, 1 שבוע

Andreas W.

How i can translate serialized value of dynamic conetn?

נפתח על ידי sergeyS-14 בEnglish Support

2 5 לפני 8 חודשים, 3 שבועות

Diego Pereira

SQL Query_time to slow

נפתח על ידי sergeyS-14 בEnglish Support

2 6 לפני 8 חודשים, 3 שבועות

Bruno Kos

Fix imported posts with taxonomy Wpallimport and Wpml-all-import

נפתח על ידי sergeyS-14 בEnglish Support

2 2 לפני 9 חודשים, 1 שבוע

Jamal

Can i use English(original) image id for for translations (es,ru,fr)?

נפתח על ידי sergeyS-14 בEnglish Support

2 4 לפני 9 חודשים, 1 שבוע

Konrad Karpieszuk

Reimport for parent language, what to select?

נפתח על ידי sergeyS-14 בEnglish Support

2 6 לפני 9 חודשים, 2 שבועות

Itamar

We wold like to disable Media Translations

נפתח על ידי sergeyS-14 בEnglish Support

2 3 לפני 9 חודשים, 3 שבועות

sergeyS-14

Programatically update all translations i have?

נפתח על ידי sergeyS-14 בEnglish Support

2 13 לפני 10 חודשים, 4 שבועות

Radu

Cant activate any translators service

נפתח על ידי sergeyS-14 בEnglish Support

2 11 לפני 1 שנה

Laura

Error si url el la misma que ingles 1 2

נפתח על ידי sergeyS-14 בEnglish Support

3 25 לפני 1 שנה

Yvette

How to get url of all translations from current webpage?

נפתח על ידי sergeyS-14 בEnglish Support

2 3 לפני 1 שנה, 3 חודשים

sergeyS-14

Is it possible to force Link(Url) in Language switcher only domain language?

נפתח על ידי sergeyS-14 בEnglish Support

2 9 לפני 1 שנה, 3 חודשים

sergeyS-14

Redirect is not working with different slugs

נפתח על ידי sergeyS-14 בEnglish Support
Quick solution available

2 7 לפני 1 שנה, 4 חודשים

sergeyS-14

Change url in Language Switcher? Url is diferent

נפתח על ידי sergeyS-14 בEnglish Support

2 3 לפני 1 שנה, 6 חודשים

sergeyS-14

Change WPML links of each language in nav menu after taxonomy slug is changed?

נפתח על ידי sergeyS-14 בEnglish Support

2 5 לפני 1 שנה, 7 חודשים

Carlos Rojas


All articles written by sergeyS-14: