דיונים מועדפים בפורום

אין למשתמש דיונים מועדפים.

נושאי פורום נוצרו

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Links are not working

נפתח על ידי taimurM בEnglish Support

2 5 לפני 4 שבועות, 1 יום

Bruno Kos

Translated Arabic Website Crashes

נפתח על ידי taimurM בEnglish Support

1 2 לפני 1 חודש

taimurM

String Translatio

נפתח על ידי taimurM בEnglish Support
Quick solution available

2 6 לפני 1 חודש

taimurM

Different Versions for Logo

נפתח על ידי taimurM בEnglish Support

2 2 לפני 1 חודש, 4 שבועות

Raja Mohammed

Site went too slow

נפתח על ידי taimurM בEnglish Support

2 4 לפני 2 חודשים, 3 שבועות

Carlos Rojas

Language switcher not available in the menu

נפתח על ידי taimurM בEnglish Support

2 3 לפני 2 חודשים, 3 שבועות

taimurM

Hi Translation required for Currency Switcher Plugin

נפתח על ידי taimurM בEnglish Support
Quick solution available

2 3 לפני 2 חודשים, 3 שבועות

taimurM

Product Image not showing in translated version

נפתח על ידי taimurM בEnglish Support

2 13 לפני 2 חודשים, 3 שבועות

Radu

Menu neither Syncing nor Manually translating

נפתח על ידי taimurM בEnglish Support
Quick solution available

2 7 לפני 2 חודשים, 3 שבועות

taimurM

Hi my Footer Manu can't be translated

נפתח על ידי taimurM בEnglish Support
Quick solution available

2 10 לפני 2 חודשים, 3 שבועות

taimurM

No Drop Down Advance Translation not working properly

נפתח על ידי taimurM בEnglish Support

2 5 לפני 3 חודשים

taimurM

I translated All products but on homepage its not showing

נפתח על ידי taimurM בEnglish Support

2 4 לפני 3 חודשים

taimurM

Menus are not same on translated version

נפתח על ידי taimurM בEnglish Support

2 5 לפני 3 חודשים

taimurM

Home Page Layout Change to default When Translated

נפתח על ידי taimurM בEnglish Support

2 8 לפני 3 חודשים

Carlos Rojas

I faced These WP Bakery Issues and Other

נפתח על ידי taimurM בEnglish Support

2 10 לפני 3 חודשים, 1 שבוע

taimurM


All articles written by taimurM: