דיונים מועדפים בפורום

אין למשתמש דיונים מועדפים.

נושאי פורום נוצרו

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Page is not working after translation

נפתח על ידי tonyD-4 בEnglish Support
Quick solution available

2 6 לפני 2 שבועות, 6 ימים

tonyD-4

Enfold

נפתח על ידי tonyD-4 בEnglish Support

2 5 לפני 1 חודש, 1 שבוע

Izzi Hassan

Country based redirect

נפתח על ידי tonyD-4 בEnglish Support

2 2 לפני 1 חודש, 1 שבוע

Bobby

Header styles break on translation

נפתח על ידי tonyD-4 בEnglish Support

2 3 לפני 7 חודשים, 3 שבועות

tonyD-4

Switching languages never works as expected.

נפתח על ידי tonyD-4 בEnglish Support
Quick solution available

2 8 לפני 1 שנה, 1 חודש

Carlos Rojas

Enfold header image missing on translation

נפתח על ידי tonyD-4 בEnglish Support

2 2 לפני 1 שנה, 3 חודשים

Laura

Featured/Product images in other translatio are not updating – Old images remain

נפתח על ידי tonyD-4 בEnglish Support

2 10 לפני 1 שנה, 5 חודשים

Laura

Language Switcher Broken Style

נפתח על ידי tonyD-4 בEnglish Support

2 2 לפני 1 שנה, 7 חודשים

Bobby

WPML Update is Incomplete Error

נפתח על ידי tonyD-4 בEnglish Support

2 2 לפני 2 שנים, 7 חודשים

Joanna

Language seletor breaking only when in cart and cant switch back to English

נפתח על ידי tonyD-4 בEnglish Support

2 5 לפני 2 שנים, 8 חודשים

Ankit

Switching languages returns too many redirects error on homepage only.

נפתח על ידי tonyD-4 בEnglish Support

2 4 לפני 2 שנים, 9 חודשים

Andrés

The drop down language selector doubled in size and broke after latest update

נפתח על ידי tonyD-4 בEnglish Support

2 4 לפני 2 שנים, 11 חודשים

David


All articles written by tonyD-4: