Skip Navigation

אנו ממליצים רק על תוספים שמראים מחויבות מתמשכת לתאימות ל-WPML. מחברי התוספים המופיעים בטבלה שלעיל עובדים באופן הדוק עם צוות WPML על בסיס קבוע כדי להבטיח שתוכל לבנות אתר רב-לשוני מהימן.

כל התוספים התואמים בניית אתריםשלWPML

שם התוסף

בית התוסף

תאריך בדיקה אחרון

סטטוס תאימות

ינואר 30, 2024

דצמבר 12, 2023

מאי 23, 2022

רוצה להוסיף את בניית אתריםהתוסף שלך לרשימת התאימות שלנו?