Skip Navigation

אנו ממליצים רק על תוספים שמראים מחויבות מתמשכת לתאימות ל-WPML. מחברי התוספים המופיעים בטבלה שלעיל עובדים באופן הדוק עם צוות WPML על בסיס קבוע כדי להבטיח שתוכל לבנות אתר רב-לשוני מהימן.

כל התוספים התואמים עריכת ממשק קצהשלWPML

שם התוסף

בית התוסף

תאריך בדיקה אחרון

סטטוס תאימות

דצמבר 12, 2023

רוצה להוסיף את עריכת ממשק קצההתוסף שלך לרשימת התאימות שלנו?