Skip Navigation

אנו ממליצים רק על תוספים שמראים מחויבות מתמשכת לתאימות ל-WPML. מחברי התוספים המופיעים בטבלה שלעיל עובדים באופן הדוק עם צוות WPML על בסיס קבוע כדי להבטיח שתוכל לבנות אתר רב-לשוני מהימן.

כל התוספים התואמים קשרי פוסטיםשלWPML

שם התוסף

בית התוסף

תאריך בדיקה אחרון

סטטוס תאימות

דצמבר 12, 2023

דצמבר 12, 2023

רוצה להוסיף את קשרי פוסטיםהתוסף שלך לרשימת התאימות שלנו?