Skip Navigation

אנו ממליצים רק על תוספים שמראים מחויבות מתמשכת לתאימות ל-WPML. מחברי התוספים המופיעים בטבלה שלעיל עובדים באופן הדוק עם צוות WPML על בסיס קבוע כדי להבטיח שתוכל לבנות אתר רב-לשוני מהימן.

כל התוספים התואמים ChatשלWPML

שם התוסף

בית התוסף

תאריך בדיקה אחרון

סטטוס תאימות

3CX

אוקטובר 30, 2017

אפריל 26, 2023

ינואר 25, 2022

ינואר 8, 2024

רוצה להוסיף את Chatהתוסף שלך לרשימת התאימות שלנו?