Skip Navigation
משאבים שימושיים

אריזת מוצרי WooCommerce תואם WPML. תוסף זה נבדק באופן יסודי וניתן להשתמש בו לבניית אתרים רב-לשוניים ללא בעיות.

אריזת מוצרי WooCommerce

– פותח על-ידי Somewhere Warm

גרסה 6.17.3

נבדקה לאחרונה בתאריך: דצמבר 19, 2022

בעיות ידועות

אין בעיותת אימות לא פתורות בין תוסף זה ל-WPML. חפש את כל הבעיות הידועות.