עוצב על-ידי ServMask — בקר All-in-One WP Migration

This plugin exports your WordPress website including the database, media files, plugins and themes with no technical knowledge required.

Version 6.87 נבדקה לאחרונה בתאריך: 22/מרץ/2019

נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML

הורד