עוצב על-ידי TinyPNG — בקר Compress JPEG and PNG Images

Make your website faster by optimizing your JPEG and PNG images. This plugin automatically optimizes all your images by integrating with the popular image compression services TinyJPG and TinyPNG.

Version 3.2.0 נבדקה לאחרונה בתאריך: 06/יונ/2019

נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML

תיעוד WPML: https://wpml.org/documentation/plugins-compatibility/optimize-wordpress-images-multilingual-sites/

הדגמה הורד