עוצב על-ידי Scott DeLuzio — בקר Conditional Woo Checkout Field

If you sell a product through your WooCommerce store that requires you to collect some additional information from your customers before they complete their purchase, Conditional Woo Checkout Field will handel collecting all the information you need.

Version 1.0.12 נבדקה לאחרונה בתאריך: 28/מרץ/2017

נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML

הורד