Skip Navigation
משאבים שימושיים

EU Cookie Law תואם WPML. תוסף זה נבדק באופן יסודי וניתן להשתמש בו לבניית אתרים רב-לשוניים ללא בעיות.

EU Cookie Law

– פותח על-ידי Marco Milesi

גרסה 3.1.4

נבדקה לאחרונה בתאריך: אוגוסט 19, 2020

בעיות ידועות

אין בעיותת אימות לא פתורות בין תוסף זה ל-WPML. חפש את כל הבעיות הידועות.