עוצב על-ידי WordPress Academy Premium Plugins — בקר GLS for WooCommerce

This is a shipping extension that searches by the customer's zip code to locate the nearest GLS shop, where the customer can pick up their package.

Version 2.0 נבדקה לאחרונה בתאריך: 26/מרץ/2019

נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML

הורד