Skip Navigation
משאבים שימושיים

Massive Addons for WPBakery Page Builder תואם WPML. תוסף זה נבדק באופן יסודי וניתן להשתמש בו לבניית אתרים רב-לשוניים ללא בעיות.

Massive Addons for WPBakery Page Builder

– פותח על-ידי MassivePixelCreation

גרסה 2.4.4

נבדקה לאחרונה בתאריך: מרץ 13, 2019

Massive Addons for WPBakery Page Builder.

בעיות ידועות

אין בעיותת אימות לא פתורות בין תוסף זה ל-WPML. חפש את כל הבעיות הידועות.