Skip Navigation
משאבים שימושיים

Per Product Shipping תואם WPML. תוסף זה נבדק באופן יסודי וניתן להשתמש בו לבניית אתרים רב-לשוניים ללא בעיות.

Per Product Shipping

– פותח על-ידי WooThemes

גרסה 2.2.10

נבדקה לאחרונה בתאריך: נובמבר 14, 2017

בעיות ידועות

אין בעיותת אימות לא פתורות בין תוסף זה ל-WPML. חפש את כל הבעיות הידועות.