עוצב על-ידי BolderElements — בקר Table Rate Shipping for WooCommerce
Version 4.1 נבדקה לאחרונה בתאריך: 17/מאי/2019

נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML נבדקה על-ידי צוות WPML

תיעוד WPML: http://bolderelements.net/support/knowledgebase/wpml-and-table-rate-shipping/

הורד