עוצב על-ידי Chatty Mango — בקר Tag Groups Premium

This plugin is an extension of the free Tag Groups plugin, which is available from WordPress.org. It helps you organize WordPress tags (or other flat taxonomies) in groups and display them in tag clouds. The premium plugin adds the functionality of tag groups to posts.

Version 1.17.4 נבדקה לאחרונה בתאריך: 05/מרץ/2019

נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML

תיעוד WPML: https://documentation.chattymango.com/documentation/tag-groups-premium/getting-started/translating-tag-group-names-with-wpml-2/

הורד