Skip Navigation

ecoburma.com

האתר הוא אחד התוצרים של פרויקט ללא כוונת רווח השואף לקדם תיירות אתית לבורמה באמצעות סיפורים. הקהל מורכב מזרים ומקומיים. התרגומים עוזרים לנו להגיע לתיירים מלאומים שונים.

הצגת הסיפורים מתבצעת לתיירים ולמקומיים בו-זמנית זה לצד זה.

פרויקט זה מופעל על ידי Czech NGO Burma Center Prague ותכונת הרב-לשוניות לא הייתה מתאפשרת ללא התמיכה של WPML.

Languages

,

Category

Theme

WPML Contractor

Report a problem