עוצב על-ידי Bring the Pixel — בקר 3 Clicks

ערכת העיצוב 3 Clicks נבדק לפני יותר מחמישה חודשים

Flexible, complete, modern and fully responsive design best fits into current web trends.

נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML

קטגוריית ערכת העיצוב: רב-תכליתית

גרסה 3.12 נבדקה לאחרונה בתאריך: 04/10/17

הורד