Skip Navigation

Hello Elementor תואמת WPML. ערכת עיצוב זו נבדקה ביסודיות ותוכל להשתמש בלבניית אתרים רב-לשוניים מבלי להיתקל בבעיות.

Hello Elementor

– פותח על-ידי Elementor.com

נבדקה לאחרונה בתאריך: אוגוסט 5, 2021

A plain-vanilla & lightweight theme for Elementor page builder.

בעיות ידועות

בעיות לא פתורות נוכחיות

חפש את כל הבעיות הידועות כולל בעיות שכבר נפתרו עבור ערכת עיצוב זו.