עוצב על-ידי Templatic — בקר Vacation Rental

ערכת העיצוב Vacation Rental נבדק לפני יותר מחמישה חודשים

Vacation Rental is an advanced booking theme with the ability to manage multiple properties.

תואמת ל-WPML Tested by WPML team

תיעוד WPML: http://templatic.com/docs/using-wpml-in-templatic-booking-themes/
קטגוריית ערכת העיצוב: בית מלון, מסעדה, נדל"ן

גרסה 2.0.9 נבדקה לאחרונה בתאריך: 30/07/15

הורד