Skip Navigation

Capita Translation and Interpreting, אחת מספקיות שירותי השפות בעלת שיעור הצמיחה הגבוה ביותר בעולם, מציעה שירותי תרגום ומתורגמנות מדויקים, מהירים ובמחיר סביר ביותר מ-180 שפות. אנו מבטיחים שמסרי המפתח שלך יוכלו לבנות את המותג ולגרום לך להישמע בכל שפה.

התחלת עבודה עם Capita

כדי להתחיל בתרגום האתר שלך באמצעות Capita, יהיה עליך להוריד את התוספים הבאים מהאתר wpml.org ולהתקין אותם:

  • WPML Multilingual CMS – תוסף הליבה.
  • WPML Translation Management – תוסף זה יאפשר לך להתחבר אל Capita.
  • WPML String Translation – תוסף זה יאפשר תרגום של מחרוזות הממשק.

אם עדיין אין לך חשבון באתר wpml.org, צור אחד על-ידי בחירה בין התוכניות WPML Multilingual CMS ו-Multilingual CMS Lifetime.

ברגע שיהיה לך חשבון WPML, עקוב אחר המדריך להודה והתקנה של WPML. אל תשכח לרשום את WPML.

במקרה של בעיות, עיין במדריך לתחילת העבודה או שאל שאלה בפורום התמיכה.

תוכן עניינים

חיבור האתר שלך אל Capita
הפעלה ואימות של Capita
שליחת תוכן לתרגום
קבלת תרגומים שהסתיימו
חיפוש תרגומים שהסתיימו
אספקת התרגומים שהסתיימו לאתר שלך
ביטול משימות תרגום

חיבור האתר שלך אל Capita

לאחר התקנה של כל התוספים הנדרשים, יהיה עליך לספק פרטים שיאפשרו לך לחבר את WPML ו-Capita. הפרטים הם שם משתמש, סיסמה, שם לקוח ושם איש קשר.

אתה אמור לקבל את הנתונים האלה לאחר יצירת חשבון חדש ב-Capita. אם אין לך אחד, צור קשר עם Capita באמצעות המידע מאתר זה – https://www.capitatranslationinterpreting.com/about-us/contact-us/.

הפעלה ואימות של Capita

ברגע שיהיו לך את כל הנתונים, היכנס אל לוח הבקרה של WordPress ופתח את WPML -> ניהול התרגום. לאחר מכן עבור אל הכרטיסייה מתרגמים.


הכרטיסייה 'מתרגמים' ב-WPML
הכרטיסייה 'מתרגמים' ב-WPML

גלול למטה אל המקטע שירותי תרגום זמינים ולחץ על הפעל מתחת לתיאור של Capita.


הפעלה של Capita
הפעלה של Capita

המתן לטעינה מחודשת של הדף. לאחר מכן תראה את Capita בראש הדף. לחץ על הלחצן אמת.


אימות של Capita
אימות של Capita

יופיע חלון מוקפץ. מלא את השדות בערכים מהאתר של Capita. לסיום, לחץ על הלחצן שלח.


חלון הדו-שיח לאימות של Capita
חלון הדו-שיח לאימות של Capita

ברכות! האתר של WordPress מחובר עכשיו ל-Capita ואתה יכול להתחיל בתרגום האתר שלך.

שליחת תוכן לתרגום

כדי להתחיל את תהליך התרגום, עבור אל WPML -> ניהול התרגום ובחר את הפוסטים או הדפים שאתה רוצה לתרגם על-ידי סימון תיבות הסימון התואמות בעמודה הראשונה.


בחירת דפים לתרגום
בחירת דפים לתרגום

לאחר מכן גלול מטה אל המקטע אפשרויות תרגום ובחר את השפות לתרגום. לשלב הבא, לחץ על הלחצן הוסף לסל התרגום.


בחירת השפות שאליהן אתה רוצה לתרגם את התוכן
בחירת השפות שאליהן אתה רוצה לתרגם את התוכן

כשהדף ייטען מחדש, תראה כרטיסייה חדשה בראש הדף בשם סל התרגום. בכרטיסייה זו יופיעו רשימה של כל הפריטים (פוסטים, דפים, מחרוזות) והשפות שהוספת לסל.

כאן תוכל לאמת את התוכן שאתה רוצה לתרגם, להסיר פוסטים ודפים שנוספו בטעות ושלנות את שם האצווה. שם האצווה יופיע בכרטיסייה משימות תרגום ויעזור במציאת פרויקטים. כשתהיה מוכן, לחץ על הלחצן שלח את כל הפריטים לתרגום כדי לשלוח את הכל אל Capita.


שליחת פריטים לתרגום
שליחת פריטים לתרגום

בסיום תראה הודעת אישור קצרה בתחתית הדף.


מסמכים נשלחו לתרגום
מסמכים נשלחו לתרגום

יעברו מספר שניות עד למסירת התוכן שלך ל-Capita ואתה אמור לקבל הודעה בדוא"ל.

עכשיו תוכל לבקר ב'לוח הבקרה של Capita' כדי לוודא שהכל נשלח כהלכה. כדי לעשות זאת, ניתן ללחוץ על הקישור עבור לבקשה זו מהדוא"ל.


דוא
דוא"ל אישור מ-Capita

אם לא קיבלת את הדוא"ל, עבור אל WPML > ניהול התרגום ולחץ על הכרטיסייה משימות תרגום שבראש הדף. כשתלחץ על שם האצווה, תועבר לדף הפרויקט באתר של Capita.


הכרטיסייה 'משימות תרגום' - משימות בביצוע לאחר שליחתם לתרגום.
הכרטיסייה 'משימות תרגום' – משימות בביצוע לאחר שליחתם לתרגום.


פרטי בקשה בלוח הבקרה של Capita
פרטי בקשה בלוח הבקרה של Capita

קבלת תרגומים שהסתיימו

כשהתרגומים יהיו מוכנים, Capita תשלח לך הודאה בדוא"ל. המשמעות היא שהתרגומים מוכנים למסירה לאתר שלך.

חיפוש תרגומים שהסתיימו

כדי להוריד תרגומים שהסתיימו, בקר ב Translation Jobs בתוך הניהול של WordPress -> WPML -> ניהול התרגום.

אתר את האצווה שאתה רוצה להוריד ולחץ על הלחצן סנכרן סטטוס.


חיפוש משימות תרגום שהושלמו
חיפוש משימות תרגום שהושלמו

אספקת התרגומים שהסתיימו לאתר שלך

בהתאם לתצורה שלך התרגומים יסופקו באופן אוטומטי או שניתן להביא אותם באופן ידני מלוח הניהול של WordPress.

כדי לבדוק את הגדרת התצורה, עבור אל WPML -> ניהול התרגום ועבור אל הכרטיסייה הגדרת תוכן רב-לשוני. גלול למטה או לחץ על הקישור מצב איסוף תרגומים שמתחת לכרטיסיות וקראה איזו אפשרות נבחרה.


בחירת השיטה למסירת תרגומים
בחירת השיטה למסירת תרגומים

 

המשמעות של שירות התרגום ימסור את התרגומים באמצעות XML-RPC היא שברגע שתרגום מוכן, הוא יימסר לאתר שלך באופן אוטומטי.

משמעות האפשרות האתר יביא את התרגומים באופן ידני היא שניתן להוריד תרגומים שהסתיימו מלוח הבקרה של התרגום (WPML->ניהול התרגום) באמצעות הלחצן קבל תרגומים שהסתיימו שבתחתית הדף.


הבאה ידנית של תרגומים שהסתיימו
הבאה ידנית של תרגומים שהסתיימו

ביטול משימות תרגום

לא ניתן לבטל פרויקט שהתחיל, לא מ-WPML ולא מלוח הניהול של Capita. רק התמיכה של Capita יכולים לסייע בכך. כדי לבטל את הפרויקט יש ליצור איתם קשר ישירות. כשפרויקט מבוטל תראה שהוא נעלם מלוח הבקרה של Capita.

עכשיו ניתן לסנכרן עם WPML משימות שבוטלו על-ידי לחיצה על הלחצן סנכרן סטטוס ליד האצווה שנבחרה בכרטיסייה משימות תרגום של WPML.


חיפוש משימות תרגום שבוטלו
חיפוש משימות תרגום שבוטלו

בהתאם לתצורה של מצב איסוף התרגום, הסטטוס יסונכרן באופן אוטומטי או ידני לאחר שבדקת אם יש תרגומים שהסתיימו באמצעות הלחצן קבל תרגומים שהסתיימו מהכרטיסייה לוח הבקרה של התרגומים.

לכן, אם בחרת את האפשרות שירות התרגום יספק תרגומים באופן אוטומטי באמצעות XML-RPC אין צורך לעשות דבר למעט להמתין למסירה.

אם בחרת את האפשרות האתר יביא את התרגומים באופן ידני, יהיה עליך ללחוץ על הלחצן קבל תרגומים שהסתיימו.


חיפוש משימות שבוטלו במצב איסוף תרגומים ידני
חיפוש משימות שבוטלו במצב איסוף תרגומים ידני

כתוצאה מכך על WPML להסיר מהכרטיסייה משימות תרגום את כל המשימות השייכות לאצוות מבוטלות.


משימות שבוטלו יוסרו מהכרטיסייה 'משימות תרגום'
משימות שבוטלו יוסרו מהכרטיסייה 'משימות תרגום'

זכור שלא ניתן למחוק באופן ידני משימות מהכרטיסייה משימות תרגום באתר שלך. ראשית עליך ליצור קשר עם Capita ולאחר מכן לסנכרן את הסטטוס ב-WPML.


ראה מה אחרים אומרים

There are no reviews yet.