Skip Navigation

Cloudwords מציע תרגום איכותי עבור אתרים קטנים וגדולים. בדיקת תוכן בתוך הקשרו מהטיחה שכל התוכן שמפורסם עומד בסטנדרטים גבוהים ואתה יכול לעבוד עם שירות התרגום המועדף עליך או לאתר שירות תרגום ב'שוק של Cloudwords'.

התחלת עבודה עם Cloudwords

Iכדי לשלוח קבצים לתרגום ב-Cloudwords, ראשית עליך להיכנס אל חשבון wpml.org, ולאחר מכן להוריד ולהתקין את התוספים הבאים באתר שלך:

  • WPML Multilingual CMS – תוסף הליבה.
  • 'ניהול התרגום' של WPML. תוסף זה מאפשר לך להתחבר אל Cloudwords.
  • 'תרגום המחרוזות' של WPML. תוסף זה תמיד יאפשר לך לתרגם מחרוזות ממשק.

אם אין לך חשבון wpml.org, ניתן ליצור אחד על-ידי בחירה בין התוכניות WPML Multilingual CMS או Multilingual CMS Lifetime .

ברגע שתקבל גישה לחשבון, עבור על המדריך המפורט להתקנת WPML. זכור לרשום את האתר שלך לקבלת עדכונים אוטומטיים וקבלת גישה לשירותי Cloudwords.
אם תצטרך עזרה עם התצורה של תוסף WPML תוכל לעיין במדריך לתחילת העבודה או לפרסם שאלה בפורום התמיכה.

תוכן עניינים

חיבור האתר ל-Cloudwords

כל התוספים מותקנים? אז קדימה, נצא לדרך!

אם אין לך חשבון WPML, עבור לדף תחילת העבודה ובחר את התוכנית המתאימה ביותר. תהליך יצירת החשבון אורך דקות ספורות בלבד והשלב השני הוא בחירת שילוב עם WordPress.

 שילוב עם WordPress
שילוב עם WordPress

ברגע שתיכנס לחשבון Cloudwords, בחר מהתפריט שבראש הרשימה את הגדרות->החשבון שלי.

הגדרות Cloudwords
הגדרות Cloudwords

לאחר מכן עבור אל הכרטיסייה API, לחץ על הלחצן צור מפתח גישה והעתק את מפתח הגישה שלך ל-API של Cloudwords

חלון מוקפץ של Cloudwords עם מפתח גישה ל-API להעתקה
חלון מוקפץ של Cloudwords עם מפתח גישה ל-API להעתקה

חזור לאתר שלך, פתח את הדף WPML->ניהול התרגום ועבור אל הכרטיסייה מתרגמים.

הכרטיסייה 'מתרגמים' ב-WPML
הכרטיסייה 'מתרגמים' ב-WPML

אתר את השירות Cloudwords ברשימה וסמן את הקישור הפעל שלידו. ברגע שהדף ייטען מחדש השירות Cloudwords יופיע בראש הדף יחד עם שני קישורים חדשים.

שירות Cloudwords הופעל אך טרם אומת
שירות Cloudwords הופעל אך טרם אומת

לחץ על לחץ כאן לאימות. לאחר מכן הזן בחלון המוקפץ שיופיע את מפתח אימות ה-API של Cloudwords ולחץ על שלח.

 חלון מוקפץ לאימות של Cloudwords
חלון מוקפץ לאימות של Cloudwords

ברכותינו! חשבון Cloudwords מחובר עכשיו למופע של WordPress.

שליחת מסמכים לתרגום

כדי להתחיל תרגום, פתח את הדף 'לוח בקרה לתרגום' (WPML->ניהול התרגום) ובחר את הפוסטים והדפים שאתה רוצה לתרגם באמצעות תיבות הסימון שבעמודה הראשונה.

בחירת דפים לתרגום
בחירת דפים לתרגום

גלול למטה אל רשימת השפות, בחר את השפות לתרגום ולחץ על הלחצן הוסף לסל התרגום.

בחר את השפות שאליהן אתה רוצה לתרגם את התוכן
בחר את השפות שאליהן אתה רוצה לתרגם את התוכן

לאחר טעינה מחדש של הדף, תופיע בראש הדף כרטיסייה חדשה בשם סל התרגום. בכרטיסייה זו תוכל למצוא רשימה של כל הפריטים (פוסטים, דפים, מחרוזות) שהוספת לסל וכן שפות לתרגום. כאן תוכל לאמת את התוכן שאתה רוצה לתרגם, להסיר פוסטים ודפים שנוספו בטעות ולשנות את 'שם אצווה'. 'שם אצווה' יופיע כשם פרויקט ב-Cloudwords. כשתהיה מוכן, לחץ על שלח את כל הפריטים לתרגום כדי לשלוח את הכל אל Cloudwords.

סקירת מסמכים לתרגום
סקירת מסמכים לתרגום

ברגע ש-WPML ישלח את כל המידע, תראה אישור בתחתית המסך.

המסמכים נשלחו לתרגום
המסמכים נשלחו לתרגום

עתה יש לסיים את התצורה ב-Cloudwords. לחץ על הכרטיסייה משימות תרגום שבאש הדף ותראה רשימה של כל המשימות ששלחת לתרגום עד כה.
תוכן הסל ששלחת זה עתה אמור להופיע בראש הרשימה. לחץ על שם האצווה כדי לפתוח את הפרויקט התואם ב-Cloudwords.

רשימת משימות בכרטיסייה 'משימות תרגום'
רשימת משימות בכרטיסייה 'משימות תרגום'

אם אינך מחובר, כשתלחץ על הקישור, Cloudwords יבקש ממך פרטי כניסה ויפעיל את אשף ההגדרה.

צעד ראשון באשף תצורת הפרויקט של Cloudwords
First step in the Cloudwords project configuration wizard

השלבים הבאים יאפשרו לך לבדוק קובצי מקור שסופקו מ-WPML, להגדיר את בקשת התרגום ולהתניע את הפרויקט.

סיכום פרויקט
סיכום פרויקט

ספקים (מתרגמים) ישתמשו בכל המידע שסופק, כולל זיכרון התרגום ויכינו הצעות (שיופיעו בכרטיסייה הצעות של הפרויקט). כשתקבל את ההצעות, התרגום יתחיל.

ניתן למצוא פרטים נוספים על תצורת פרויקט, זרימת עבודה ואפשרויות זמינות ב-Cloudwords בתיעוד של Cloudwords.

מסירת תרגומים

כאשר התרגום יהיה מוכן ב-Cloudwords, ניתן לספק אותו לאתר שלך. בהתאם לתצורה שהגדרת, WPML יספק את התרגומים באופן אוטומטי או שיהיה עליך להביא אותם באופן ידני.

כדי לבדוק את התצורה, פתח את WPML->ניהול התרגום ועבור אל הכרטיסייה הגדרת תוכן רב-לשוני. אתר את המקטע אופן איסוף התרגום ובדוק את האפשרות שנבחרה.

בחר אמצעי למסירת תרגום
בחר אמצעי למסירת תרגום

אם בחרת את האפשרות שירות התרגום יספק תרגומים באופן אוטומטי באמצעות XML-RPC אז כאשר התרגום יהיה מוכן ב-Cloudwords, הוא יסופק לאתר שלך באופן אוטומטי. המשמעות היא שאינך צריך ללחוץ על דבר כלשהו אלא רק להמתין לסיום התרגום.
אם בחרת את האפשרות האתר יביא את התרגומים באופן ידני, בכל פעם שתרצה להוריד תרגומים, ראשית יהיה עליך לפתוח את לוח הבקרה של התרגומים (WPML->ניהול התרגום), ולאחר מכן לגלול למטה וללחוץ על הלחצן קבל תרגומים שהושלמו.

הורדת תרגומים שהושלמו
הורדת תרגומים שהושלמו

ניתן למצוא את סטטוס המשימות בכרטיסייה משימות תרגום בעמודה סטטוס.

עמודת סטטוס עם סטטוס תרגום
עמודת סטטוס עם סטטוס תרגום

משימות המסומנות בתהליך הן אלה הממתינות למסירת התרגום. עבור משימה המסומנת הושלמה, התרגום כבר נמסר וניתן ללחוץ על הקישור הושלמה כדי לצפות בתרגום.

ביטול תרגום

אם מסיבה כלשהי אינך רוצה שלתרגם דפים שנשלחים מ-WPML ל-Cloudwords זכור את הדברים הבאים:

  • לא ניתן למחוק באופן ידני משימות מהכרטיסייה משימות תרגום באתר שלך.
  • ניתן לבטל פרויקט ומשימות רק ב-Cloudwords.
  • מ-Cloudwords ניתן לבטל רק פרויקט שלם. לא ניתן לבטל רק משימה אחת (למשל תרגום דף אחד עבור זוג שפות אחד).

אם התרגום טרם הושלם ב-Cloudwords, פתח את הכרטיסייה משימות תרגום ולחץ על שם האצווה שאתה רוצה לבטל.

לחץ על שם האצווה
לחץ על שם האצווה

פעולה זו פותחת את הדף Cloudwords. בפינה השמאלית העליונה של דף זה ניתן לראות את הקישור בטל פרויקט.

 

הקישור 'בטל פרויקט' מופיע ממש מתחת לשביל הניווט
הקישור 'ביטול פרויקט' מופיע בדיוק מתחת לשביל הניווט

אם השלמת את התצורה, אבל טרם קיבלת הצעות, תוכל לפתוח דף עריכת הפרויקט ולבטל את הפרויקט באמצעות הלחצן שבתחתית הדף.
זכור שביטול פרויקטים שעבורם קיבלת הצעה עלול להיות כרוך בתשלום לספק עבור עבודה שכבר הושלמה.

בהתאם לתצורת שיטת איסוף התרגום, ייתכן שמידע הקשור לפרויקטים שבוטלו יסופק לאתר שלך באופן אוטומטי באמצעות XML-RPC. אחרת יהיה עליך ללחוץ על הלחצן קבל תרגומים שהושלמו בכרטיסייה לוח הבקרה של התרגום כדי להביא את השינויים.

WPML יסיר את כל המשימות שבוטלו מהכרטיסייה משימות תרגום.


ראה מה אחרים אומרים

There are no reviews yet.