ICanLocalize

קנה WPML עבור ICanLocalize

התחלת עבודה עם ICanLocalize

כדי שתוכל לשלוח ל-ICanLocalize קבצים לתרגום, עליך להיכנס לחשבון wpml.org, להוריד את התוספים הבאים לאתר שלך, ולהתקין אותם:

  • WPML Multilingual CMS – תוסף הליבה
  • WPML Translation Management – תוסף זה יאפשר לך להתחבר ל-ICanLocalize.
  • WPML String Translation – תוסף זה יאפשר לך לתרגם את מחרוזות הממשק

אם אין לך עדיין חשבון wpml.org, תוכל ליצור אחד חדש על-ידי בחירה באחת התוכניות WPML Multilingual CMS ו-Multilingual CMS Lifetime.

ברגע שתהיה לך גישה לחשבון wpml.org, עיין במדריך המפורט להורדה והתקנה של WPML. זכור לרשום את האתר כדי שתקבל עדכונים אוטומטיים וגישה לשירותי ICanLocalize.

אם תזדקק לעזרה בהגדרת התצורה של תוסף WPML, תוכל לעבור על המדריך לתחילת עבודה או לשאול שאלה בפורום התמיכה.

תוכן עניינים

חיבור האתר אל ICanLocalize

הוספת מתרגמים

קבלת בקשות לפרויקט התרגום

אישור בקשות לפרויקט התרגום

שליחת תוכן לתרגום

קבלת תרגומים שהושלמו

ביטול משימות שכבר שלחת

חיבור האתר אל ICanLocalize

לאחר התקנת כל התוספים והפעלתם, כל שנותר לעשות הוא לחבר את האתר שלך ל-ICanLocalize. אל תדאג אם אין לך עדיין חשבון ICanLocalize. תוכל ליצור אחד. הבה נמשיך.

עבור אל אזור הניהול של האתר שלך, בקר בדף WPML->ניהול התרגום ועבור אל הכרטיסייה מתרגמים.

הכרטיסייה 'מתרגמים'
Translators tab

גלול מטה אל שירותי תרגום זמינים ולחץ כדי להפעיל את שירות התרגום ICanLocalize.

הפעלת ICanLocalize
Activating ICanLocalize

לאחר שתלחץ על 'הפעל', הדף יתרענן ותראה את ICanLocalize כשירות התרגום הפעיל עבור האתר שלך.

 שירות תרגום ICanLocalize מופעל
שירות תרגום ICanLocalize מופעל

ברכותינו! ICanLocalize מחובר עכשיו למופע WordPress שלך.

עבור אל הכרטיסייה לוח הבקרה של התרגום ותוכל לראות את הלוגו של ICanLocalize בצד שמאל של המסך.

לוח הבקרה של התרגום
לוח הבקרה של התרגום

גלול לתחתית המסך ותראה את המקטע סטטוס החשבון של ICanLocalize.

סטטוס חשבון ICanLocalize
סטטוס חשבון ICanLocalize

מכאן תוכל לגשת לדף פרויקט התרגום ולפרופיל החשבון, לנהל את הנושאים הפיננסיים, לדבר עם התמיכה ולצפות במשימות התרגום.

הוספת מתרגמים

כדי לשלוח את התוכן לתרגום, יש לבחור לפחות מתרגם אחד בשפת היעד. בראש לוח הבקרה של התרגום תוצג הודעת תזכורת עד שתוסיף מתרגם.

בחירת הודעה למתרגמים
Select translators notice

בוא נעשה זאת.

לחץ על הלחצן 'הוסף מתרגם' בראש אותו מסך ניהול, בחר את זוג השפות ולחץ על הלחצן הכחול הוסף מתרגם שבסופו.

בחירת זוג שפות
Selecting a language pair

תופיע תיבת דו-שיח עם טבלה שיש למלא. מלא את שדות החובה של הפרויקט: כותרת ותיאור, הנושא העיקרי של האתר ואת כמות המילים ותאריך המסירה.

פרטי פרויקט אתר
פרטי פרויקט אתר

גלול למטה אל המקטע חשבון ICanLocalize.

פרטי חשבון ICanlocalize
פרטי חשבון ICanlocalize

כאן תוכל לבחור אם להיכנס לחשבון ICanLocalize קיים או ליצור חשבון חדש. אם תיצור חשבון חדש, תקבל הודעת דוא"ל אל הצטרפות המפרטת את פרטי הכניסה לחשבון ICanLocalize.

כניסה לחשבון ICanLocalize או יצירת חשבון
כניסה לחשבון ICanLocalize או יצירת חשבון

בחר חשבון חדש או קיים, מלא את שדות החובה בטופס ולחץ על הזמן את כל המתרגמים.

תיבת הדו-שיח תתרענן ובמסך הבא תראה רשימה של מתרגמים זמינים עבור זוג השפות שבחרת קודם לכן.

מתרגמים זמינים עבור זוג השפות שנבחר
מתרגמים זמינים עבור זוג השפות שנבחר

הלחצן 'הזמן את כל המתרגמים' שלחצת עליו במסך הקודם יפרסם את פרויקט התרגום שלך כ'עבודה פתוחה' לכל המתרגמים המופיעים ברשימה. משמשעות של 'עבודה פתוחה' היא שפרויקט התרגום פתוח לקבלת הצעות ממתרגמים שעומדים בדרישות הפרויקט.

מכאן תוכל להזמין מתרגמים ספציפיים מהרשימה או להמתין שמתרגמים ישלחו לך דוא"ל עם הצעות לביצוע פרויקט התרגום.

אם תבחר להמתין, תוכן לסגור את חלון הדו-שיח. אם תרצה להזמין מתרגמים ספציפיים, לחץ על הלחצן 'הזמן' שמתחת לתמונת הפרופיל של המתרגם.

הזמנת מתרגם ספציפי
Inviting a specific translator

בנקודה זו נעצור ונסביר על הגדרה ספציפית של פרויקט התרגום. אם תיבת הדו-שיח עדיין פתוחה, גלול לראשה ולחץ על 'מתרגמים שהזמנת' או 'מתרגמים שבחרת' כמתואר להלן:

הגדרות פרויקט תרגום
הגדרות פרויקט תרגום

כאן תראה שתי אפשרויות: 'אפשר למתרגמים להגיש בקשה למשימה זו' וגם 'אני אזמין מתרגמים לפרויקט'

אפשר למתרגמים להגיש בקשה משמעותו שפרויקט התרגום הוא 'עבודה פתוחה' וכל מתרגם זמין עבור שפת היעד יוכל לראות אותה ולהגיש בקשה לביצוע התרגום.

אני אזמין מתרגמים משמעותו שפרויקט התרגום הוא פרויקט 'עבודה פתוחה' רק עבור המתרגמים הספציפיים שהזמנת. רק מתרגמים אלה יוכלו לראות את משימת התרגום ולהגיש בקשה לביצוע.

אנו ממליצים שתשאיר את האפשרות הראשונה בחורה. עדיין תוכל להזמין מתרגמים ספציפיים. היתרון של פעולה זו הוא שאם המתרגם הספציפי שאליו פנית לא עונה, עדיין תוכל לקבל הצעות לביצוע הפרויקט ממתרגמים זמינים אחרים.

בכל מקרה, תקבל את הצעת המתרגם ותהיה לך הזדמנות לתקשר איתו ישירות.

קבלת בקשות לפרויקט התרגום

תקבל התראת דוא"ל בכל פעם שמתרגם יגיש הצעה לביצוע הפרויקט. בנוסף, WPML יציג התראה בראש הכרטיסייה 'מתרגמים'.

רענן את הכרטיסייה 'מתרגמים' כדי לראות אם מישהו כבר הגיש הצעה לפרויקט. אם מישהו עשה כן, תוצג התראה כפי שמוצג להלן:

הצגת ההתראה כשמתרגם מגיש הצעה למשימת התרגום
הצגת ההתראה כשמתרגם מגיש הצעה למשימת התרגום

אישור בקשות לפרויקט התרגום

חשוב לראיין את המתרגמים ולבחור את אלה שהכי מתאימים לצרכים שלך ושל האתר. לאחר שמצאת את המתרגמים שאתה רוצה, קבל את הצעותיהם.

אישור בקשה
אישור בקשה

לאחר אישור הצעה, תוכל לראות את המתרגמים רשומים במקטע מתרגמים.

רשימת מתרגמים שנבחרו
רשימת מתרגמים שנבחרו

אם לא תראה שינוי, עליך לרענן את המסך. ניתן לעשות זאת על-ידי לחיצה על הכרטיסייה מתרגמים.

עכשיו אתה מוכן לשליחת תוכן לתרגום.

שליחת תוכן לתרגום

ניתן לבחור את המסמכים שאתה רוצה לשלוח מלוח הבקרה של התרגום.

בחר את מה שאתה רוצה לתרגם ואת השפות שאליהן אתה רוצה לתרגם ולחץ על הוסף לסל התרגום בתחתית הדף 'לוח הבקרה'.

למידע נוסף, עיין בשליחת מסמכים לתרגום מקצועי.

בחירת מסמכים שיש לשלוח לתרגום
בחירת מסמכים שיש לשלוח לתרגום

לאחר מכן ניתן לשלוח את התוכן שנבחר ל-ICanLocalize מהכרטיסייה 'סל התרגום'.

שליחת פריטים לתרגום
שליחת פריטים לתרגום

אם אתה משתמש בתוסף 'תרגום המחרוזות' של WPML, תוכל לשלוח לתרגום גם את הטקסטים של ערכת העיצוב ושל התוספים.

לאחר שליחה של תכולת סל התרגום ל-ICanLocalize תראה את הודעת האישור שלהלן:

שליחה מוצלחת של תוכן סל ל-ICanLocalize
שליחה מוצלחת של תוכן סל ל-ICanLocalize

WPML יחשב את העלות המדויקת ויבקש ממל להפקיד תשלום בהתאם. תוכל לשלם באמצעות חשבון PayPal או כרטיס אשראי. כשהכסף יהיה זמין, עבודת התרגום תוכל להתחיל.

תוכל לעקוב אחר התקדמות התרגום של המסמכים ששלחת באמצעות הכרטיסייה משימות תרגום.

משימות תרגום בביצוע לאחר שליחתן לתרגום
משימות תרגום בביצוע לאחר שליחתן לתרגום

קבלת תרגומים שהושלמו

ברגע ש-ICanLocalize ישלים את משימת התרגום, היא מוכנה למסירה לאתר שלך. בהתאם לתצורה, התרגומים יימסרו באופן אוטומטי או יובאו באופן ידני מחלונית הניהול של WordPress.

כדי לבדוק את הגדרות התצורה, פתח את WPML->ניהול התרגום ועבור אל הכרטיסייה הגדרת תוכן רב-לשוני. מצא את המקטע שיטת איסוף התרגום ובדוק את האפשרות הבחורה.

בחירת השיטה למסירת תרגומים
בחירת השיטה למסירת תרגומים

שירות התרגום ימסור באופן אוטומטי את התרגום באמצעות האפשרות XML-RPC. המשמעות היא שברגע שהתרגום מוכן, הוא יימסר לאתר שלך באופן אוטומטי.

האתר יביא את התרגום באופן ידני משמעותו שניתן להוריד תרגומים שהושלמו מלוח הבקרה של התרגום (WPML->ניהול התרגום), באמצעות הלחצן קבל תרגומים שהושלמו שבתחתית הדף.

הבאה ידנית של תרגומים שהושלמו
הבאה ידנית של תרגומים שהושלמו

ביטול משימות שכבר שלחת

ניתן לבטל פרויקט תרגום מדף הפרויקט ב-ICanLocalize. ניתן לגשת לדף ממקטע סטטוס חשבון ICanLocalize שבתחתית הכרטיסייה לוח הבקרה של התרגום.

דף פרויקט ICanLocalize
דף פרויקט ICanLocalize

תיפתח תיבת דו-שיח. גלול כדי למצוא את המקטע המוצג למטה:

צפייה במשימות התרגום של פרויקט
צפייה במשימות התרגום של פרויקט

לחץ כדי להציג את משימות התרגום של הפרויקט כפי שמתואר לעיל.

תועבר אל רשימה טבלאית של משימות התרגום של הפרויקט שם תוכל לבטל את המשימות שאתה רוצה.

ביטול פרויקט תרגום
ביטול פרויקט תרגום

זכור שניתן לבטל רק פרויקטים שלא נמצאים בביצוע.

כאשר פרויקט מבוטל, WPML גם יבטל ויסיר אותו מהכרטיסייה משימות תרגום.

הכרטיסייה 'משימות תרגום'
הכרטיסייה 'משימות תרגום'

בהתאם לתצורת שיטת איסוף התרגום, פעולה זו תתרחש לאחר ש-ICanLocalize תודיע לאתר באמצעות callback או לאחר שתחפש באופן ידני תרגומים שהושלמו.

חיפוש משימות שבוטלו במצב איסוף
חיפוש משימות שבוטלו במצב איסוף של תרגום ידני