Skip Navigation

POEditor היא פלטפורמת לוקליזציה גלובלית שעוזרת בארגון לוקליזציה של מחרוזות וניהולן.

התחלת עבודה עם POEditor

כדי לשלוח קבצים לתרגום אל POEditor, ראשית עליך להיכנס לחשבון wpml.org, להוריד את התוספים הבאים ולהתקין אותם באתר שלך:

  • WPML Multilingual CMS: זה תוסף הליבה.
  • WPML Translation Management: תוסף זה יאפשר להתחבר אל POEditor.
  • WPML String Translation: תוסף זה יאפשר את תרגום מחרוזות הממשק.

אם אין לך חשבון wpml.org, ניתן ליצור אחד על-ידי בחירה בתוכנית WPML Multilingual CMS או Multilingual CMS Lifetime.

לאחר שיש לך גישה לחשבון wpml.org, תוכל לעיין במדריך המפורט להורדה של WPML והתקנתו. זכור לרשום את האתר שלך כדי לקבל עדכונים אוטומטיים וגישה לשירותים של POEditor.

אם תזדקק לעזרה בהגדרת התצורה של התוסף WPML, תוכל לעיין במדריך לתחילת העבודה או לפרסם שאילתות בפורום התמיכה.

תוכן עניינים

חיבור האתר שלך אל POEditor

לאחר התקנה של כל התוספים והפעלתם, תזדקק לאסימון ה-API של POEditor כדי לחבר את WPML אל שירות התרגום. תוכל לאחזר את אסימון ה-API לאחר יצירה של חשבון POEditor.

יצירת חשבון POEditor

ניתן ליצור חשבון POEditor חינם על-ידי ביקור בדף הבית של POEditor ולחיצה על הלחצן נסה עכשיו חינם לצורך הרשמה.

 


לחצן רישום בדף הבית
לחצן רישום בדף הבית

 

תועבר לטופס שתוכל למלא תוך פחות משתי דקות.

 


טופס הרשמה של POEditor
 POEditor registration form

אחזור אסימון ה-API

לאחר יצירת החשבון תזדקק לאסימון API כדי להתחבר אל WPML. היכנס לחשבון POEditor ולחץ על הכרטיסייה הגדרות חשבון שבלוח הבקרה.

 


הגדרות חשבון
הגדרות חשבון

 

עבור אל הכרטיסייה גישת API והעתק את אסימון ה-API.

 


הכרטיסייה 'גישת API'
הכרטיסייה 'גישת API'

הפעלה ואימות של POEditor

היכנס לאתר WordPress שלך, לאחר מכן עבור אל דף הניהול WPML-> ניהול התרגום ולחץ על הכרטיסייה מתרגמים.

 


הכרטיסייה 'מתרגמים' ב-WPML
הכרטיסייה 'מתרגמים' ב-WPML

 

גלול למטה אל שירותי תרגום זמינים ולחץ על הלחצן הפעל כדי להפעיל את POEditor.

 


הפעלת POEditor
 הפעלת POEditor

 

לאחר הפעלת השירות, לחץ על הלחצן אמת. כאן תזדקק לאסימון ה-API שקיבלת בשלב הקודם.

 


אימות POEditor
אימות POEditor

 

יופיע חלון מוקפץ שבתוכו תוכל להזין את אסימון ה-API של POEditor. לאחר הזנת הערך של אסימון ה-API של POEditor בשדה 'אסימון API', לחץ על הלחצן שלח.

 


חלון דו-שיח לאימות POEditor
חלון דו-שיח לאימות POEditor

 

ברכות! חשבון POEditor מחובר עכשיו למופע WordPress שלך.

עכשיו אתה מוכן לשליחת תוכן לתרגום.

שליחת תוכן לתרגום

כדי לשלוח מחרוזות לתרגום, בור אל המודול תרגום המחרוזות (WPML->תרגום מחרוזות).

 


מודול תרגום המחרוזות
תרגום מחרוזות

 

בחר את המחרוזות שאתה רוצה לתרגם על-ידי לחיצה על תיבות הסימון שבעמודה הראשונה. ניתן לבחור את שפות היעד על-ידי סימון תיבות הסימון שמתחת לאפשרויות התרגום, ולאחר מכן לחץ על הלחצן הוסף לסל התרגום.

 


בחירת מסמכים שיש לשלוח לתרגום
בחירת מסמכים שיש לשלוח לתרגום

 

עבור אל 'ניהול התרגום' ולחץ על הכרטיסייה המהבהבת בשם 'סל התרגום' שבראש הדף. לחיצה על כרטיסייה זו תציג את רשימת כל המחרוזות שהוספת לסל ואת השפות שאליהן יש לתרגם מחרוזות אלה.

בסל התרגום ניתן לוודא את התוכן שאתה רוצה לתרגם, להסיר מחרוזות שהוספת בטעות ולשנות את שם האצווה. שם האצווה יופיע בכרטיסייה משימות תרגום ויעזור במציאת פרויקטים. כשאתה מוכן לשלו את המחרוזות לתרגום, לחץ על הלחצן שלח את כל הפריטים לתרגום כדי לשלוח את כל הפריטים שנבחרו אל POEditor.

 


שליחת פריטים לתרגום
שליחת פריטים לתרגום

 

לאחר שליחה מוצלחת של כל תוכן הסל אל POEditor, תראה הודעת אישור כמו באיור הבא:

 


תוכל הסל נשלח בהצלחה אל POEditor
תוכל הסל נשלח בהצלחה אל POEditor

 

לחץ על הקישור של כרטיסיית משימות התרגום שבהודעת האישור, או לחץ על הכרטיסייה משימות תרגום שבראש המסך. במסך הניהול הבא ניתן ללחוץ על הקישור שליד התווית שם אצווה על-מנת להיות מועבר אל לוח הבקרה של POEditor.

 


משימות תרגום בביצוע לאחר שליחה לתרגום
משימות תרגום בביצוע לאחר שליחה לתרגום

לוח הניהול של POEditor

כשתלחץ על התווית שם אצווה, תועבר אל הפרויקט שלך באתר של POEditor’. כאן תוכל לצפות בפרויקט שלך ובשפות שבחרת ב-WPML.

כדי להתחיל את התרגום, לחץ על הלחצן הוסף תורם שליד שפת היעד שנבחרה.

 


לוח הניהול של POEditor
לוח הניהול של POEditor

 

ניתן להשתמש במתרגם קיים,

 


בחירת תורם קיים (מתרגם)
בחירת תורם קיים (מתרגם)

 

או הזמן אחד חדש

 


בחירת תורם חדש (מתרגם)
בחירת תורם חדש (מתרגם)

קבלת תרגומים שהסתיימו

ברגע שמשימת תרגום הסתיימה ב- POEditor, היא מוכנה למסירה לאתר שלך.

חיפוש תרגומים שהסתיימו

ניתן לחפש משימות שהסתיימו על-ידי ביקור בכרטיסייה משימות תרגום ב– ניהול WordPress -> WPML -> ניהול התרגום

אתר את האצווה שאתה רוצה לבדוק ולחץ על הלחצן סנכרן סטטוס.

 


synchronize_status
חיפוש משימות תרגום שהושלמו

מסירת התרגומים שהסתיימו לאתר שלך

בהתאם להגדרות התצורה, התרגומים יסופקו באופן אוטומטי או שניתן יהיה להביא ותם באופן ידני מלוח הניהול של WordPress.

כדי לבדוק את הגדרות התוצר, פתח את WPML->ניהול התרגום ולחץ על הכרטיסייה הגדרת תוכן רב-לשוני. מצא את המקטע מצב איסוף תרגומים ובדוק את האפשרות שנבחרה.

 


בחירת שיטת מסירת התרגום
בחירת שיטת מסירת התרגום

 

האפשרות שירות התרגום ישלח את התרגומים באופן אוטומטי באמצעות XML-RPC משמעותו שתרגום יסופק לאתר שלך באופן אוטומטי ברגע שהוא יסתיים.

משמעות האפשרות האתר יביא תרגומים באופן ידני היא שניתן להוריד תרגומים שהסתיימו מלוח הבקרה של התרגומים (WPML->ניהול התרגום) באמצעות הלחצן קבל תרגומים שהסתיימו שבתחתית הדף.

 


הבאה ידנית של תרגומים שהסתיימו
הבאה ידנית של תרגומים שהסתיימו

ביטול משימות תרגום

למות שלא תוכל לבטל משימות ספציפיות מ-WPML, תוכל למחוק פרויקט שלם מ-POEditor או רק שפות ספציפיות (משימות). היא תופיע כמבוטלת ב-WPML, וכל משימה ממתינה תאופס למצב שבו ניתן לשלוח אותה שוב לתרגום.

הערה: מחיקת פרויקט מ-POEditor עלולה לגרום לאובדן ביומן ההיסטוריה של תרגומים שנמסרו.

 


הלחצן 'מחק פרויקט'
הלחצן 'מחק פרויקט'

 


הלחצן 'מחק משימה ספציפית'
הלחצן 'מחק משימה ספציפית'

 

כשפרויקט מבוטל, ניתן לנהל את מה שמופיע בכרטיסייה משימות תרגום ב-WPML על-ידי לחיצה על הלחצן סנכרן סטטוס.

 


חיפוש משימות תרגום שבוטלו
חיפוש משימות תרגום שבוטלו

 

משימות שבוטלו יוסרו מהכרטיסייה 'משימות תרגום'


ראה מה אחרים אומרים

There are no reviews yet.