Skip Navigation

המחבר של SDL Language Cloud עבור WPML מספק קישור חלק בין WPML לבין SDL Language Cloud, ומאפשר ניהול מהיר וקל של תוכן אינטרנט רב-לשוני ופרויקטי תרגום מתוך WordPress. ניתן לפרוס את המחבר במהירות ובתמיכת IT מינימלית ולאפשר לצוותים שלך ולך להתחיל תוך דקות.

התחלת עבודה עם SDL Language Cloud

כדי לשלוח תוכן לתרגום אל SDL Language Cloud, ודא שהתוספים הבאים מותקנים באתר שלך:

  • WPML Multilingual CMS – תוסף הליבה
  • WPML Translation Management – תוסף זה מאפשר לך להתחבר אל SDL
  • WPML String Translation – תוסף זה מאפשר לך לתרגם את מחרוזות הממשק

ניתן להוריד אותם מחשבון wpml.org, או אם אין לך חשבון עדיין, ליצור אחד על-ידי בחירה מהתוכניות WPML Multilingual CMS או Multilingual CMS Lifetime.

SDL תופיע בכרטיסייה WPML->ניהול התרגום->מתרגמים, שתהיה זמינה רק לאחר הרישום של WPML. תהליך הרישום אורך מספר שניות.

אם תזדקק לעזרה בהגדרת התצורה של התוסף WPML, עיין במדריך לתחילת העבודה או שאל שאלה בפורום התמיכה.

תוכן עניינים

חיבור האתר שלך אל SDL Language Cloud
הפעלה ואימות של SDL Language Cloud
שליחת תוכן לתרגום
קבלת תרגומים שהסתיימו
חיפוש תרגומים שהסתיימו
אספקת התרגומים שהסתיימו לאתר שלך
ביטול משימות תרגום

חיבור האתר שלך אל SDL Language Cloud

לאחר התקנה של כל התוספים והפעלתם, כל שיש צורך לעשות כדי לחבר את WPML לספק השירות הוא שם משתמש וסיסמה עבור 'תרגום מנוהל של SDL Language Cloud'. אם אתה כבר לקוח של SDL, אלה הם פרטי הכניסה שצריך להשתמש בהם כדי להיכנס אל SDL Language Cloud בכתובת https://languagecloud.sdl.com/en/managed-translation/login. אם אין לך פרטי כניסה, צור קשר עם צוות חשבון SDL.

אם עדיין אין לך חשבון ניתן להירשם ללא תשלום בכתובת http://www.sdl.com/languagecloud/managed-translation/. זו פעולה קלה ומהירה שתסתיים תוך דקות. לאחר מכן ניתן להשתמש בפרטים אלה כדי להפעיל את החשבון שלך ב-WPML ולאמת אותו.

הפעלה ואימות של SDL Language Cloud

ברגע שנרשמת עבור 'תרגום מנוהל של Language Cloud' ויצרת שם משתמש וסיסמה, היכנס לאתר, פתח את הדף WPML->ניהול התרגום ועבור אל הכרטיסייה 'מתרגמים'.


הכרטיסייה 'מתרגמים' ב-WPML
הכרטיסייה 'מתרגמים' ב-WPML

אתר את השירות SDL מהרשימה ולחץ על הלחצן הפעל שלידו.


הפעלה של SDL
הפעלה של SDL

ברגע שהדף ייטען מחדש, השירות SDL יופיע בראש הדף. לחץ על הלחצן אמת.

 


אימות SDL Language Cloud
אימות SDL Language Cloud

לאחר מכר, בחלון המוקפץ הבא, הזן את שם המשתמש והסיסמה ולחץ על שלח.


חלון דו-שיח לאימות SDL
חלון דו-שיח לאימות SDL

לאחר מספר שניות תופיע תיבת דו-שיח לאישור.


חלון מוקפץ לאישור
חלון מוקפץ לאישור

ברכותינו! חשבון SDL שלך מחובר למופע של WordPress.

שליחת תוכן לתרגום

כדי להתחיל תרגום, פתח את הדף 'לוח הבקרה של התרגום' (WPML->ניהול התרגום) ובחר את הפוסטים והדפים שאתה רוצה לתרגם על-ידי שימוש בתיבות הסימון שבעמודה הראשונה.


בחירת דפים לתרגום
בחירת דפים לתרגום

גלול אל רשימת השפות, בחר את השפות שאליהן אתה רוצה לתרגם ולחץ על הלחצן הוסף לסל התרגום.


בחר את השפות שאליהן אתה רוצה לתרגם
בחר את השפות שאליהן אתה רוצה לתרגם

לאחר טעינה מחדש של הדף, תופיע כרטיסייה חדשה בשם סל התרגום בראש הדף. בכרטיסייה זו יופיעו רשימה של כל הפריטים (פוסטים, דפים, מחרוזות) והשפות.

כאן תוכל לאמת את התוכן שאתה רוצה לתרגם, להסיק פוסטים ודפים שנבחרו בטעות ולשנות את 'שם האצווה' שיופיע בכרטיסייה משימות תרגום כדי שיקל עליך במציאת הפרויקטים. בחר את זרימת העבודה הרצויה ולחץ על שלח את כל הפריטים לתרגום כדי לשלוח את הכל ל-SDL.


שליחת פריטים לתרגום
שליחת פריטים לתרגום

ברגע ש-WPML שלח את כל המידע, יופיע אישור בתחתית המסך.


מסמכים נשלחו לתרגום
מסמכים נשלחו לתרגום

עכשיו יש לסיים את הגדרת התצורה ב-SDL. כדי לעשות זאת, לחץ על הכרטיסייה משימות תרגום שבראש הדף ותופיע רשימה של כל המשימות ששלחת לתרגום. התוכן של הסל ששלחת אמור להופיע בראש הרשימה. לחץ על שם האצווה כדי לפתוח את SDL Language Cloud.


משימות תרגום בביצוע לאחר שליחה לתרגום
משימות תרגום בביצוע לאחר שליחה לתרגום

זרימת העבודה של SDL תשתנה בהתאם לתצורה שלך. עליך לדון עם צוות חשבון SDL כיצד לעבד תרגומים ב-SDL Language Cloud.

קבלת תרגומים שהסתיימו

כאשר התרגום מוכן ב-SDL, ניתן לספק אותו לאתר שלך.

חיפוש תרגומים שהסתיימו

חפש משימות שהסתיימו בכרטיסייה WPML -> ניהול התרגום -> משימות תרגום. אתר את אצוות התרגום שאתה רוצה להוריד ולחץ על הלחצן סנכרן סטטוס.


חיפוש משימות תרגום שהושלמו
חיפוש משימות תרגום שהושלמו

אספקת התרגומים שהסתיימו לאתר שלך

בהתאם לתצורה, תרגומים יסופקו באופן אוטומטי או שניתן יהיה להביא אותם באופן ידני מלוח הניהול של WordPress.

כדי לבדוק את הגדרות התצורה, פתח את WPML->ניהול התרגום ועבור אל הכרטיסייה הגדרת תוכן רב-לשוני. מצא את המקטע מצב איסוף תרגום וסמן את האפשרות שנבחרה.


בחר אמצעי למסירת תרגום
בחר אמצעי למסירת תרגום

משמעות האפשרות שירות התרגום יספק תרגומים באופן אוטומטי באמצעות XML-RPC היא שברגע שתרגום מוכן הוא יסופק לאתר שלך באופן אוטומטי.

המשמעות של האתר יביא תרגומים באופן ידני היא שניתן להוריד תרגומים שהסתיימו מלוח הבקרה של התרגומים (WPML->ניהול התרגום) באמצעות הלחצן קבל תרגומים שהסתיימו שבתחתית הדף.


הבאה ידנית של תרגומים שהסתיימו
הבאה ידנית של תרגומים שהסתיימו

ביטול משימות תרגום

כדי לסנכרן את הסטטוס עם WPML לאחר ביטול חבילת שליחה ב-SDL, פתר את הכרטיסייה משימות תרגום ולחץ על הלחצן סנכרן סטטוס. היכולת לבטל משימות תלויה בזרימת העבודה המועדפת שלך ב-SDL. אם יש לך בעיות, צור קשר עם התמיכה של SDL.


חיפוש משימות תרגום שבוטלו
חיפוש משימות תרגום שבוטלו

בהתאם לתצורה של מצב איסוף התרגום, הסטטוס יסונכרן באופן אוטומטי או ידני לאחר שבדקת אם יש תרגומים שהסתיימו באמצעות הלחצן קבל תרגומים שהסתיימו מהכרטיסייה לוח הבקרה של התרגומים.

לכן אם בחרת באפשרות שירות התרגום יספק תרגומים באופן אוטומטי באמצעות XML-RPC, אין צורך לעשות דבר בשלב זה למעט להמתין למסירה.
אם בחרת את האפשרות האתר יביא תרגומים באופן ידני, יהיה עליך ללחוץ על הלחצן קבל תרגומים שהסתיימו.


חיפוש משימות שבוטלו במצב איסוף תרגום באופן ידני
חיפוש משימות שבוטלו במצב איסוף תרגום באופן ידני

כתוצאה מכך על WPML להסיר את המשימות שבוטלו מהכרטיסייה משימות תרגום.

זכור שלא ניתן למחוק באופן ידני משימות מהכרטיסייה משימות תרגום באתר שלך. ראשית יש לבטל את חבילת השליחה מ-SDL, ולאחר מכן לסנכרן עם WPML כמתואר לעיל.


ראה מה אחרים אומרים

There are no reviews yet.