Skip Navigation

Transifex היא הספק המוביל של טכנולוגיה לתמיכה בלוקליזציה ותרגום של תוכן דיגיטלי עבור אתרים ויישומים. הפלטפורמה של Transifex מאפשרת לחברות להפיק תרגומים באיכות גבוהה על-ידי חיבור מקורות התוכן הדיגיטלי שלהן לצוות התרגום לבחירתם.

התחלת עבודה עם Transifex

כדי לשלוח ל-Transifex קבצים לתרגום, ראשית יש להתחבר לחשבון wpml.org, להוריד את התוספים הבאים לאתר שלך ולהתקין אותם:

  • WPML Multilingual CMS: the core plugin.
  • WPML Translation Management: תוסף זה יאפשר לך להתחבר אל Transifex.
  • WPML String Translation: תוסף זה יאפשר לך לתרגם את מחרוזות הממשק.

אם אין לך עדיין חשבון wpml.org, תוכל ליצור אחד על-ידי בחירה בין התוכניות WPML Multilingual CMS ו-Multilingual CMS Lifetime.

ברגע שתהיה לך גישה לחשבון wpml.org, עיין במדריך המפורט להורדה והתקנה של WPML. זכור לרשום את האתר שלך על-מנת שתקבל עדכונים אוטומטיים וגישה לשירותים של Transifex services.

אם תצטרך עזרה בהגדרת התצורה של WPML, ניתן לעיין במדריך לתחילת העבודה או לשאול שאלה בפורום התמיכה.

תוכן עניינים

חיבור האתר שלך ל-Transifex
תצורת חשבון Transifex
הפעלה ואימות של Transifex
שליחת תוכן לתרגום
לוח הניהול של Transifex
קבלת תרגומים שהסתיימו
חיפוש תרגומים שהסתיימו
אספקת התרגומים שהסתיימו לאתר שלך
ביטול משימות תרגום
קבלת התרגומים שבוטלו חזרה לאתר

חיבור האתר שלך ל-Transifex

לאחר התקנה והפעלה של כל התוספים, כל שצריך כדי לחבר את WPML לשירות התרגום הוא, שם משתמש, סיסמה וזיהוי ארגון, של Transifex, ואם הפרויקט הוא ציבורי, קישור למאגר שלו.

תצורת חשבון Transifex

אם אין לך עדיין חשבון Transifex תוכל ליצור אחד חינם על-ידי ביקור בדף הבית של Transifex ולחיצה על הלחצן נסה חינם.

לחצן רישום בדף הבית
לחצן רישום בדף הבית

תועבר לטופס שבו ניתן לרשום את הנתונים הנדרשים או להשתמש ב-OAuth באמצעות LinkedIn, Google או Github.

טופס רישום ל-Transifex
טופס רישום ל-Transifex

אם תשתמש באפשרות OAuth (Github, Google או LinkedIn), יהיה עליך להגדיר סיסמה בדף הפרופיל מאוחר יותר שכן היא חובה לצורך חיבור ל-WPML.

לאחר שיצרת חשבון יהיה עליך ליצור ארגון (אם לא הוזמנת כתורם).

צור ארגון
צור ארגון

בחר את הארגון מהתפריט הנפתח בפינה השמאלית העליונה ולחץ על הגדרות ארגון.

תפריט נפתח לארגונים
תפריט נפתח לארגונים

בדוק את זיהוי הארגון בדף החדש שישמש מאוחר יותר לאימות עם WPML. בנוסף, ודא שאתה מנהל מערכת בארגון זה (נחוץ לצורך שימוש בארגון עם WPML).

פרטי הארגון
פרטי הארגון

הפעלה ואימות של Transifex

היכנס לאתר WordPress שלך, עבור לדף הניהול של WPML->ניהול התרגום ולחץ על הכרטיסייה מתרגמים.

הכרטיסייה 'מתרגמים' ב-WPML
הכרטיסייה 'מתרגמים' ב-WPML

גלול למטה אל שירותי תרגום זמינים ולחץ על הפעל כדי להפעיל את Transifex.

הפעלה של Transifex
הפעלה של Transifex

לאחר הפעלת השירות, לחץ על הלחצן אמת כדי לאמת את השירות. כאן תזדקק לשם המשתמש, לסיסמה ולזיהוי הארגון שהתקבלו בשלבים הקודמים. אם תזין כתובת URL למאגר, הפרויקט שייווצר ייחשב כציבורי וכלאחד יוכל לתרום לו.

אימות של Transifex
אימות של Transifex

יופיע חלון מוקפץ שבו ניתן להזין את שם המשתמש, הסיסמה וזיהוי הארגון של Transifex. לאחר הזמנת הערכים לחץ על הלחצן שלח.

חלון דו-שיח לאימות Transifex
חלון דו-שיח לאימות Transifex

ברכות! חשבון Transifex שלך מחובר עכשיו למופע של WordPress.

עכשיו אתה מוכן לשליחת תוכן לתרגום.

שליחת תוכן לתרגום

כדי לשלוח מסמכים לתרגום, פתח את לוח הבקרה של התרגום (WPML->ניהול התרגום) ובחר את הפוסטים והדפים שאתה רוצה לתרגם על-ידי סימון תיבות הסימון שבעמודה הראשונה.

לאחר מכן גלול למטה אל רשימת השפות, בחר את שפות היעד ולחץ על הלחצן הוסף לסל התרגום.

בחירת מסמכים שיש לשלוח לתרגום
בחירת מסמכים שיש לשלוח לתרגום

לאחר שהדף ייטען מחדש, תופיע כרטיסייה חדשה בראש הדף בשם סל התרגום. לחיצה על כרטיסייה זו תציג את רשימת כל הפריטים (פוסטים, דפים ומחרוזות) שהוספת לסל ואת השפות שאליהן יש לתרגם פריטים אלה.

כאן תוכל לאמת את התוכן שאתה רוצה לתרגם, להסיר פוסטים ודפים שנוספו בטעות ולשנות את שם האצווה. שם האצווה יופיע בכרטיסייה משימות תרגום ויעזור לך במציאת פרויקטים. כשתהיה מוכן, לחץ על הלחצן שלח את כל הפריטים לתרגום כדי לשלוח את הכל אל Transifex.

שליחת פריטים לתרגום
שליחת פריטים לתרגום

לאחר שליחה בהצלחה של תוכן הסל ל-Transifex, תראה הודעת אישור כפי שמופיע באיור הבא.

תוכן הסל נשלח בהצלחה אל Transifex
תוכן הסל נשלח בהצלחה אל Transifex

לחץ על הקישור משימות תרגום שבהודעת האישור או לחץ על הכרטיסייה משימות תרגום שבראש דף הניהול של WordPress. ממסך הניהול הבא ניתן ללחוץ על שם האצווה כדי לעבור ללוח הבקרה של Transifex.

משימות תרגום בביצוע לאחר שליחתן לתרגום
משימות תרגום בביצוע לאחר שליחתן לתרגום

לוח הניהול של Transifex

אם תפתח את לוח הבקרה של התרגום תראה שנותר פרויקט חדש עבור WPML. לחיצה עליו תציג את כל שפות היעד שפורטו ב-WPML.

פרויקט שנוצר זה עתה
פרויקט שנוצר זה עתה

ניתן להתחיל לתרגם באופן ידני או להזמין תרגום משירותי תרגום של צד שלישי.

תיאור פרויקט Transifex
תיאור פרויקט Transifex

לפרטים נוספים על התחלת התרגום או כיצד לשכור שירות צד שלישי יש לעיין במדריך המונפש של Transifex. להורדת פרויקט על-ידי WPML, עליו להיות מתורגם לחלוטין.

קבלת תרגומים שהסתיימו

ברגע שמשימת תרגום מוכנה ב-Transifex היא גם מוכנה למסירה לאתר שלך.

חיפוש תרגומים שהסתיימו

חפש משימות שהסתיימו על-ידי ביוקר במשימות תרגום בניהולה מערכת של WordPress -> WPML -> ניהול התרגום.

אתר את האצווה שאתה רוצה לבדוק ולחץ על הלחצן סנכרן סטטוס.

חיפוש משימות תרגום שהושלמו
חיפוש משימות תרגום שהושלמו

אספקת התרגומים שהסתיימו לאתר שלך

בהתאם לתצורה, התרגומים יסופקו באופן אוטומטי או שיהיה ניתן להביא אותם באופן ידני מלוח הניהול של WordPress.

כדי לבדוק את הגדרות התצורה, פתח את WPML->ניהול התרגום ולחץ על הכרטיסייה הגדרת תוכן רב-לשוני. מצא את המקטע שיטת איסוף התרגום ובדוק את האפשרות הבחורה.

בחירת שיטה למסירת תרגום
בחירת שיטה למסירת תרגום

משמעות האפשרות שירות התרגום ימסור תרגומים באופן אוטומטי באמצעות XML-RPC היא שתרגום יימסר לאתר שלך ברגע שהוא מוכן.

משמעות האפשרות האתר יביא תרגומים באופן ידני היא שניתן להוריד תרגומים שהסתיימו מלוח הבקרה של התרגומים (WPML->ניהול התרגום) באמצעות הלחצן קבל תרגומים שהסתיימו שבתחתית הדף.

הבאה ידנית של תרגומים שהסתיימו
הבאה ידנית של תרגומים שהסתיימו

ביטול משימות תרגום

למרות שלא ניתן לבטל תרגומים ספציפיים, ניתן למחוק פרויקט שלם מ-Transifex. זו תראה כמחיקה ב-WPML וכל משימה ממתינה תאופס למצב שבו ניתן לשלחה שוב לתרגום.

הערה: מחיקת פרויקט ב-Transifex עלולה לגרום לאובדן ביומן ההיסטוריה של מסירת תרגומים.

קישור להגדרות פרויקט
קישור להגדרות פרויקט

הלחצן 'מחק פרויקט'
הלחצן 'מחק פרויקט'

כשתלחץ על הלחצן מחק פרויקט, תתבקש להזין סיסמה לאישור שלב זה מכיוון שהוא בלתי-הפיך.
הערה: מחיקה של הפרויקט תמחק לצמיתות את כל המשאבים והתרגומים יחד עם הזיכרון התרגומי.

כשפרויקט מבוטל, ניתן לסנכרן את מה שמופיע בכרטיסייה משימות תרגום ב-WPML על-ידי לחיצה על הלחצן סנכרן סטטוס.

חיפוש משימות תרגום שבוטלו
חיפוש משימות תרגום שבוטלו

 

משימות שבוטלו יוסרו מהכרטיסייה 'משימות תרגום'
משימות שבוטלו יוסרו מהכרטיסייה 'משימות תרגום'

קבלת התרגומים שבוטלו חזרה לאתר

בהתאם למצב איסוף התרגומים, התרגומים יוחזרו לאתר שלך באופן אוטומטי או לאחר שחיפשת באופן ידני תרגומים שהסתיימו על-ידי לחיצה על הלחצן תרגומים שהסתיימו בלוח הבקרה של התרגום.

לכן אם בחרת את האפשרות שירות התרגום ימסור תרגומים באופן אוטומטי באמצעות XML-RPC, כל שעליך לעשות הוא להמתין למסירה.

אם בחרת את האפשרות האתר יביא את התרגומים באופן ידני, יהיה עליך ללחוץ על הלחצן קבל תרגומים שהסתיימו.

חיפוש משימות שבוטלו במצב איסוף ידני של תרגום
חיפוש משימות שבוטלו במצב איסוף תרגום באופן ידני


ראה מה אחרים אומרים

There are no reviews yet.