Skip Navigation

สิ่งแรกๆ ที่คุณต้องตัดสินใจเมื่อตั้งค่าไซต์หลายภาษาคือใครจะเป็นผู้แปลไซต์นั้น คุณสามารถเพิ่มนักแปลแต่ละคนเป็นผู้ใช้ในไซต์ของคุณ กำหนดคู่ภาษา จากนั้นมอบหมายงานแปลให้กับพวกเขาใน การจัดการคำแปล ผู้ใช้ที่ถูกเพิ่มเป็นผู้แปลยังสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการแปลอัตโนมัติได้อีกด้วย

มีสองวิธีที่คุณสามารถเพิ่มนักแปลหรือผู้ตรวจสอบเพื่อทำงานบนไซต์ของคุณได้:

 1. ผ่านตัวช่วยสร้างการตั้งค่า
 2. ผ่าน การจัดการคำแปล

การเพิ่มนักแปลและผู้ตรวจสอบผ่านวิซาร์ดการตั้งค่า

ครั้งแรกที่คุณกำหนดค่า WPML มันจะช่วยคุณตั้งค่าว่าใครจะแปลไซต์ของคุณ

หากต้องการเพิ่มนักแปล:

 1. ในขั้นตอน โหมดการแปล ให้เลือก แปลสิ่งที่คุณเลือก แล้วคลิกเพื่อ ดำเนินการต่อ
การเลือกโหมดการแปลแปลสิ่งที่คุณเลือก
 1. หน้าจอถามว่า ใครจะแปล? เปิด เลือก ผู้ใช้ของไซต์นี้ และคลิกปุ่ม เพิ่มนักแปล
  คลิกเพื่อเพิ่มผู้ใช้ไซต์เป็นนักแปล
  1. เลือกว่านักแปลคนใหม่ของคุณเป็นผู้ใช้ปัจจุบันของไซต์หรือผู้ใช้ใหม่
  2. ตั้งค่าคู่ภาษา เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะปรากฏเป็นตัวเลือกนักแปลหรือผู้ตรวจสอบเท่านั้นเมื่องานแปลตรงกับคู่ภาษาของพวกเขา

   การเพิ่มนักแปลและผู้ตรวจสอบผ่าน การจัดการคำแปล

   ไปที่หน้า WPML → การจัดการคำแปล และคลิกแท็บ นักแปล

   ที่นี่ คุณสามารถเพิ่มนักแปลหรือแก้ไขคู่ภาษาของนักแปลที่มีอยู่ได้โดยการคลิกไอคอน ดินสอ

   การเพิ่มนักแปลหรือการแก้ไขคู่ภาษาใน การจัดการคำแปล

   การส่งงานแปลให้กับนักแปล

   เมื่อตั้งค่านักแปลของคุณแล้ว คุณจะเห็นพวกเขาในรายการนักแปลใน ตะกร้าการแปล คุณยังสามารถมอบหมายงานให้พร้อมใช้งานเป็น อันดับแรกได้ สิ่งนี้จะทำให้นักแปลทุกคนที่มีคู่ภาษาที่ต้องการมีโอกาสรับงานแปลเมื่อว่าง

   โปรดทราบ: คุณจะเห็นเฉพาะนักแปลที่มีคู่ภาษาตรงกับงานแปลเท่านั้น

   การเลือกนักแปล – เฉพาะนักแปลที่มีคู่ภาษาตรงกับงานแปลเท่านั้นที่จะปรากฏในรายการ

   เมื่อนักแปลรับงานแปลและเสร็จสิ้นแล้ว นักแปลคนที่สองจะไม่สามารถรับงานเดิมได้อีกต่อไป หากคุณต้องการให้นักแปลคนอื่นแก้ไขและตรวจทานคำแปลเดียวกัน คุณต้องส่งเนื้อหาเพื่อรับการแปลอีกครั้งและมอบหมายให้กับนักแปลคนนั้น

   นักแปลในฐานะผู้ตรวจสอบการแปลอัตโนมัติ

   คุณสามารถเลือกที่จะแปลทั้งไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติได้โดยใช้โหมด แปลทุกอย่างโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถส่งโพสต์และเพจเฉพาะเพื่อแปลในโหมด แปลสิ่งที่คุณเลือก ในทั้งสองกรณี ผู้ใช้ใดๆ ที่คุณเพิ่มลงในไซต์ของคุณในฐานะนักแปลก็สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการแปลอัตโนมัติได้เช่นกัน

   นักแปลสามารถไปที่ WPMLการแปล เพื่อตรวจสอบงานแปลอัตโนมัติในคู่ภาษาของตน พวกเขายังได้รับแจ้งทางอีเมลเมื่อมีงานแปลอัตโนมัติใหม่ในคู่ภาษาของตนพร้อมสำหรับการตรวจสอบ

   นักแปลตรวจสอบงานแปลอัตโนมัติในคู่ภาษาของตน

   หากคุณเป็นนักแปล โปรดดูเอกสารเกี่ยวกับ วิธีการทำงานเป็นผู้ตรวจสอบไซต์ WPML สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม