Skip Navigation

WPML ช่วยให้คุณสามารถซ่อนภาษาตั้งแต่หนึ่งภาษาขึ้นไปที่ส่วนหน้า คุณสามารถดำเนินการนี้ได้ในขณะที่คุณกำลังแปลไซต์ของคุณเป็นภาษาใหม่ หากคุณไม่ต้องการแสดงไซต์ที่แปลบางส่วน

หากต้องการซ่อนภาษาที่ส่วนหน้า ให้ไปที่หน้า WPMLภาษา และในส่วน ซ่อนภาษา ให้เลือกภาษาทั้งหมดที่คุณต้องการซ่อน หลังจากเลือกภาษาแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก

การซ่อนภาษาในส่วนหน้า

การส่งเนื้อหาไปแปลและตรวจสอบการแปลสำหรับภาษาที่ซ่อนอยู่

ใช้ WPML 4.6.8 หรือใหม่กว่า? นักแปลสามารถตรวจสอบคำแปลสำหรับภาษาที่ซ่อนอยู่ได้ทันทีหลังจากที่คุณส่งเนื้อหาไปแปล ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเพิ่มเติม

หากคุณใช้ WPML เวอร์ชันเก่า ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้นักแปลสามารถตรวจสอบคำแปลสำหรับภาษาที่ซ่อนอยู่

หากต้องการ ส่งเนื้อหาไปแปล สำหรับภาษาที่ซ่อนอยู่ คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้บางอย่างสำหรับผู้แปลก่อน นอกจากนี้ยังใช้บังคับหากคุณต้องการอนุญาตให้นักแปล ตรวจสอบและอนุมัติการแปลที่รอดำเนินการ สำหรับภาษาเหล่านี้

  1. ไปที่ ผู้ใช้ผู้ใช้ทั้งหมด แล้วคลิก แก้ไข ถัดจากผู้ใช้ที่คุณต้องการดูภาษาที่ซ่อนอยู่
  2. ค้นหาส่วน การตั้งค่าภาษา WPML และคลิกช่องทำเครื่องหมาย แสดงภาษาที่ซ่อน
  3. คลิกปุ่ม อัปเดตโปรไฟล์ เพื่อบันทึก
การแก้ไขการตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้

ตอนนี้คุณสามารถมอบหมายงานแปลให้กับผู้ใช้รายนี้ และอนุญาตให้พวกเขาตรวจทานคำแปลสำหรับภาษาที่ซ่อนอยู่