Skip Navigation

Nếu bạn không hài lòng với WPML , hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ hoàn lại đơn đặt hàng của bạn.
Bạn có thể nhận được khoản tiền hoàn lại đầy đủ trong tối đa 30 ngày kể từ ngày bạn mua WPML .

Các câu hỏi thường gặp

Chúng tôi hoàn lại đơn đặt hàng bằng tiền EUR. Nếu phương thức thanh toán của bạn sử dụng đơn vị tiền tệ khác thì số tiền hoàn lại có thể không khớp chính xác. Điều này là do sự biến động của tỷ giá hối đoái và tỷ giá do nhà cung cấp thẻ của bạn áp dụng.

Chúng tôi xử lý hoàn tiền ngay lập tức. Bạn sẽ thấy khoản tiền hoàn lại trong vòng vài ngày làm việc, tùy thuộc vào ngân hàng của bạn.

Không. Gói tín dụng dịch tự động không được hoàn lại.

How to Get a Refund

1

Log in to your WPML account.

2

Return here and submit a refund request.

3

We'll process your request within one working day and you'll receive your full payment back.