Skip Navigation

Gói Blog bạn đang mua rất phù hợp để xây dựng các blog đa ngôn ngữ đơn giản. Nó cho phép bạn dịch các trang và bài đăng nhưng không hỗ trợ WooCommerce , Elementor , ACF và một số plugin lớn khác.

CMS Đa ngôn ngữ hoàn chỉnh cung cấp khả năng tương thích với tất cả các chủ đề và plugin chính WordPress , bao gồm WooCommerce , Elementor , ACF, Divi , các plugin nhập/xuất, v.v.

Blog Đa ngôn ngữ

CMS Đa ngôn ngữ