Skip Navigation

WPML cho phép bạn ẩn một hoặc nhiều ngôn ngữ ở giao diện người dùng. Bạn có thể thực hiện việc này trong khi vẫn đang dịch trang web của mình sang ngôn ngữ mới nếu bạn không muốn hiển thị trang web được dịch một phần.

Để ẩn ngôn ngữ ở giao diện người dùng, hãy truy cập trang WPMLNgôn ngữ và trong phần Ẩn ngôn ngữ, hãy chọn tất cả ngôn ngữ bạn muốn ẩn. Sau khi chọn ngôn ngữ, nhấp vào nút Lưu .

Ẩn ngôn ngữ ở giao diện người dùng

Gửi nội dung để dịch và xem lại bản dịch cho các ngôn ngữ bị ẩn

Sử dụng WPML 4.6.8 hoặc mới hơn? Người dịch có thể xem lại bản dịch cho các ngôn ngữ ẩn ngay sau khi bạn gửi nội dung để dịch. Không cần cài đặt thêm.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản WPML cũ hơn, hãy làm theo các bước bên dưới để cho phép người dịch xem lại bản dịch cho các ngôn ngữ ẩn.

Để gửi nội dung sang bản dịch cho các ngôn ngữ ẩn, trước tiên bạn phải thay đổi một số cài đặt hồ sơ người dùng cho người dịch của mình. Điều này cũng áp dụng nếu bạn cần cho phép người dịch xem xét và phê duyệt các bản dịch đang chờ xử lý cho các ngôn ngữ này.

  1. Đi tới Người dùngTất cả người dùng và nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh người dùng mà bạn muốn xem ngôn ngữ ẩn.
  2. Tìm phần cài đặt ngôn ngữ WPML và nhấp vào hộp kiểm Hiển thị ngôn ngữ ẩn .
  3. Bấm vào nút Cập nhật hồ sơ để lưu.
Chỉnh sửa cài đặt hồ sơ người dùng

Giờ đây, bạn có thể chỉ định công việc dịch cho người dùng cụ thể này và cho phép họ xem lại bản dịch cho các ngôn ngữ ẩn.