Skip Navigation

Frame מאת Pojo תואמת WPML. ערכת עיצוב זו נבדקה ביסודיות ותוכל להשתמש בלבניית אתרים רב-לשוניים מבלי להיתקל בבעיות.

Frame מאת Pojo

– פותח על-ידי Pojo

גרסה 4.0.1

נבדקה לאחרונה בתאריך: ינואר 4, 2017

במיוחד עבור צלמים.

בעיות ידועות

כרגע אין בעיות אימות לא פתורות בין ערכת עיצוב זו ל-WPML. חפש את כל הבעיות הידועות.