דלג על ניווט

ThemeZaa

Theme house

WPML certified themes

שם ערכת העיצוב
תאימות
נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
Recommended, נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
Recommended, נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML

WPML certified plugins

שם התוסף
תאימות
There are no WPML certified plugins.