דלג על ניווט

Collaboration and User Management plugins optimize your workflow by allowing you to track and manage multiple users, tasks, and projects within your WordPress dashboard. Learn more about our recommended plugins for this category in the table below and compare their features. For a more in-depth comparison, visit our Best Collaboration & User Management Plugins guide to learn about our recommended solutions.

WP Project ManagerMulticollabAtarimSureFeedback
WP Project ManagerMulticollabAtarimSureFeedback
About

WP Project Manager is a WordPress project and task management tool facilitating back- and front-end collaboration. Features include comments, messaging, task assignment, file sharing, to-do lists, milestones, calendars, Gantt charts, Kanban boards, time tracking, automatic invoicing, and advanced reporting.

Multicollab streamlines editorial feedback and collaboration within the WordPress platform, reducing the need for external apps. Features include inline comments, team and guest collaboration, tracking, real-time notifications, and suggestion mode.

Atarim is a WordPress visual collaboration tool that streamlines website collaboration through the front- and back-end. It offers various features including role-based access controls, task management, comments tracking, file uploads and automated screenshots, group notifications and inbox, forms creation, and automated reports.

 

SureFeedback is a web design and development collaboration tool. It allows real-time feedback, tracks changes, and records feedback for easy reference. Other features include project dashboards, task and user management, compatibility with popular design tools and web development frameworks, customizable branding, and bug reporting/tracking.

 

Pricing model
Plugin price$0-$249/year$0-$499/year$0 - $50/month$99-$499/year
Date testedאוקטובר 25, 2023אפריל 30, 2024אוקטובר 25, 2023ינואר 9, 2024
Task and Project Management
User Permissions and Access Control
Notifications system
File Sharing and Document Management
Customization and Extensibility
Visual Project Management
Reporting and Analytics
Multisite support
Front-end collaboration
Unlimited users and tasks
More about WP Project ManagerMore about MulticollabMore about AtarimMore about SureFeedback

אנו ממליצים רק על תוספים שמראים מחויבות מתמשכת לתאימות ל-WPML. מחברי התוספים המופיעים בטבלה שלעיל עובדים באופן הדוק עם צוות WPML על בסיס קבוע כדי להבטיח שתוכל לבנות אתר רב-לשוני מהימן.

כל התוספים התואמים Collaboration & User ManagementשלWPML

שם התוסף

בית התוסף

תאריך בדיקה אחרון

סטטוס תאימות

אוקטובר 25, 2023

אוקטובר 25, 2023

אוקטובר 25, 2023

אוקטובר 25, 2023

ינואר 9, 2024

אפריל 30, 2024

יוני 6, 2024

יוני 29, 2021

רוצה להוסיף את Collaboration & User Managementהתוסף שלך לרשימת התאימות שלנו?