דלג על ניווט
משאבים שימושיים

FileBird תואם WPML. תוסף זה נבדק באופן יסודי וניתן להשתמש בו לבניית אתרים רב-לשוניים ללא בעיות.

FileBird

– פותח על-ידי NinjaTeam

גרסה 5.5.8.1

נבדקה לאחרונה בתאריך: ינואר 8, 2024

FileBird is a WordPress media library organizer plugin. Features include drag-and-drop file and folder management, smart context menus, image editing, and seamless integration with popular page builders for efficient media organization.

Please note: FileBird Pro is also compatible with WPML.

בעיות ידועות

אין בעיותת אימות לא פתורות בין תוסף זה ל-WPML. חפש את כל הבעיות הידועות.