עוצב על-ידי Kahanit — בקר Kahanit Table Rate Shipping

Table Rate Shipping by Class, Weight, Price, Quantity & Volume for WooCommerce Plugin is used to easily setup shipping charges based on shipping class, total weight, total price, total quantity and total volume of products in cart.

Version 1.2.1 נבדקה לאחרונה בתאריך: 18/ינו/2018

נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML

הורד