דלג על ניווט
משאבים שימושיים

Newsletter הוא תוסף מומלץ הודות למחויבות שלו לתאימות מתמשכת ושותפות עם WPML. Newsletterת ואם באופן מלא ל-WPML.

Newsletter

– פותח על-ידי Stefano Lissa & The Newsletter Team

גרסה 8.1.2

נבדקה לאחרונה בתאריך: ינואר 30, 2024

Newsletter uses a drag-and-drop composer to help you build responsive newsletters. You can set up customizable subscription widgets, pages, or custom forms to grow your email list, and send unlimited newsletters to unlimited subscribers.

Newsletter is SMTP ready and compatible with every SMTP plugin. Use advanced targeting to be sure your email is being sent to the right people on your lists.

You can add features to Newsletter via premium add-ons such as an autoresponder, WooCommerce integration, and advanced reporting.

בעיות ידועות

אין בעיותת אימות לא פתורות בין תוסף זה ל-WPML. חפש את כל הבעיות הידועות.