Skip Navigation

YITH Infinite Scrolling

עוצב על-ידי YITH

פישוט הניווט באתר באמצעות מערכת גלילה הדומה לזו שיש ברשתות חברתיות.

גרסה 1.1.0
נבדקה לאחרונה בתאריך: 19/מאי/2017

נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML