Skip Navigation

אנו ממליצים רק על תוספים שמראים מחויבות מתמשכת לתאימות ל-WPML. מחברי התוספים המופיעים בטבלה שלעיל עובדים באופן הדוק עם צוות WPML על בסיס קבוע כדי להבטיח שתוכל לבנות אתר רב-לשוני מהימן.

כל התוספים התואמים Editor CustomizationשלWPML

שם התוסף

בית התוסף

תאריך בדיקה אחרון

סטטוס תאימות

נובמבר 12, 2020

אפריל 2, 2021

רוצה להוסיף את Editor Customizationהתוסף שלך לרשימת התאימות שלנו?