Skip Navigation

אנו ממליצים רק על תוספים שמראים מחויבות מתמשכת לתאימות ל-WPML. מחברי התוספים המופיעים בטבלה שלעיל עובדים באופן הדוק עם צוות WPML על בסיס קבוע כדי להבטיח שתוכל לבנות אתר רב-לשוני מהימן.

כל התוספים התואמים Site ManagementשלWPML

שם התוסף

בית התוסף

תאריך בדיקה אחרון

סטטוס תאימות

נובמבר 17, 2023

ינואר 10, 2024

רוצה להוסיף את Site Managementהתוסף שלך לרשימת התאימות שלנו?