דלג על ניווט
משאבים שימושיים

תרגום שמות של הדף תואם WPML. תוסף זה נבדק באופן יסודי וניתן להשתמש בו לבניית אתרים רב-לשוניים ללא בעיות.

תרגום שמות של הדף

– פותח על-ידי Dresko Media

גרסה 2.0.4

נבדקה לאחרונה בתאריך: אפריל 14, 2016

WPML מאפשר לך להשתמש בכתובות URL עבור תוכן מותאם אישית בשפות שונות. כולל תרגום שם הפוסט והשם של סוג הפוסט המותאם אישית.כתובות URL עבור סוגי פוסטים מותאמים אישית כוללות את שם סוג הפוסט ואת שם הדף. בדרך כלל סוגי פוסטים מותאמים אישית בשפה אחרת ייראו כך:


  • /houses/my-green-house/

  • /casas/mi-casa-verde/


החלק הראשון המודגש של כתובת ה-URL, הוא סוג הפוסט. הסוג השני הוא שם הדף.כדי לתרגם שמות דפים, לחץ על הלחצן ערוך שליד שדה הקישור הישיר בעורך הפוסטים. מכיוון ש-WPML משתמש בפוסט שונה עבור כל שפה, ניתן להגדיר את השמות שלהם באופן נפרד.עריכת קישורים ישירים של הדף
הדבר הבא שתצטרך לתרגם הוא השם של סוג הפוסט. כאן צריך מעט יותר זהירות.

תרגום שמות של סוגי פוסטים מותאמים אישית


כדי לאפשר ל-WPML לתרגם שמות של סוגי פוסטים מותאמים אישית, תזדקק למודול 'תרגום המחרוזות'.

הגדרת סוגי פוסטים מותאמים אישית ב-PHP


אם אתה רושם סוגי פוסטים מותאמים אישית באופן ידני, באמצעות PHP, הוסף קריאות _x() מסביב לשם הזיהוי. WPML יזהה את הקריאות האלה ויידע שאתה מתרגם כתובות URL.כאשר השם עובר בפונקציה _x(), עם ההקשר של שם כתובת URL, WPML יזהה אותו וירשום אותו בטבלה של 'תרגום המחרוזות'.

'slug' => _x( 'book', 'URL slug', 'your_text_domain' )


הגדרה של סוגי פוסטים מותאמים אישית עם Types


כדי להגדיר סוגי פוסטים מותאמים אישית ללא PHP, ניתן להשתמש בתוסף שלנו Types. Types יגדיר באופן אוטומטי סוגי פוסטים מותאמים אישית, כדי שתוכל לתרגם אותם ב-WPML.עבור אל Types וערוך סוג פוסט מותאם אישית. אם לא מופעל בו תרגום שמות, תראה קישור למסך ההגדרה של WPML:ל-Types יש קישור אל WPML כדי להגדיר לוקליזציה של שמות


הפעלת לוקליזצית שמות Custom-Post-Type ב-WPML


עכשיו, עבור אל WPML->ניהול התרגום->הגדרת תוכן רב-לשוני. תראה את המקטע החדש לביצוע לוקליזציה לשמות.רשימת הבדיקה להפעלת לוקליזציה לשמות של סוגי פוסטים מותאמים אישית:1. הפוך את סוג הפוסט המותאם אישית לבר תרגוםבחר את סוג הפוסט המותאם אישית ל'תרגום'
2. הפעלת תרגום שמות עבור האתרלחץ על תיבת הסימון כדי להפעיל לוקליזציה של שמות פוסטים מותאמים אישית עבור כל האתר
3. בחר כדי להשתמש בשמות שונים בשפות שונותלחץ על תיבת הסימון כדי לאפשר לוקליזציה של כל שם של סוג פוסט מותאם אישית
עכשיו אתה מוכן לתרגם את השמות של סוגי פוסטים מותאמים אישית. הזן את התרגומים שלהם, לחץ על שמור והם יופיעו בכתובות ה-URL.

תרגום ארכיונים של סוגי פוסטים מותאמים אישית


כשאתה רושם סוגי פוסטים מותאמים אישית באופן ידני, WordPress מאפשר בחירת זיהוי ארכיון ייחודי באמצעות:has_archive
נכון להיום, WPML אינו תומך בתרגום זיהויים של ארכיונים של פוסטים מותאמים אישית כאשר יש להם ערך שונה מ-TRUE. אולם, הדבר נמצא ברשימת הביצוע שלנו כך שנתמוך בכך בזמן הקרוב. בדקו מקטע זה שוב כדי לקבל עדכון לגבי תכונה זו.עדכון: WPML 3.2 מאפשר הגדרה של has_archive למחרוזת אולם אם ערך המחרוזת שונה ממפתח סוג הפוסט המותאם אישית, ברירת המחדל של הארכיון תהיה המפתח הרשום.

דוגמה:


add_action( 'init', 'create_post_type' );
function create_post_type() {
register_post_type( 'book',
array(
'labels' => array(
'name' => __( 'Books', 'textdomain' ),
'singular_name' => __( 'Book', 'textdomain' )
),
'public' => true,
'has_archive' => __( 'book-archive', 'textdomain' ),
'publicly_queryable' => true,
'exclude_from_search' => false,
'show_ui' => true,
'show_in_menu' => true,
'query_var' => true,
'rewrite' => array('slug' => _x( 'book', 'URL slug', 'textdomain' )),
'supports' =>array('title','editor', 'custom-fields','thumbnail')
)
);
}


למרות שההגדרה של has_archive היא book-archive, WPML ישתמש ב-book. זה מה שתראה בקישור הקבוע של הפוסט.

בעיות ידועות

אין בעיותת אימות לא פתורות בין תוסף זה ל-WPML. חפש את כל הבעיות הידועות.