עוצב על-ידי DanielPaul — בקר Cookie Info WP
Version 1.4 נבדקה לאחרונה בתאריך: 27/מרץ/2019

נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML

הורד