Skip Navigation
Google XML Sitemaps logo
משאבים שימושיים

אין הגדרה מיוחדת הנדרשת לעבודה עם WPML

Google XML Sitemaps תואם WPML. תוסף זה נבדק באופן יסודי וניתן להשתמש בו לבניית אתרים רב-לשוניים ללא בעיות.

Google XML Sitemaps

– פותח על-ידי Auctollo

גרסה 4.1.11

נבדקה לאחרונה בתאריך: יולי 8, 2023

Use this plugin to improve SEO to create special XML sitemaps.

בעיות ידועות

אין בעיותת אימות לא פתורות בין תוסף זה ל-WPML. חפש את כל הבעיות הידועות.