Skip Navigation

หากคุณไม่พอใจกับ WPML โปรดแจ้งให้เราทราบแล้วเราจะคืนเงินให้กับคำสั่งซื้อของคุณ
คุณสามารถรับเงินคืนเต็มจำนวนได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่คุณซื้อ WPML

คำถามที่พบบ่อย

เราคืนเงินคำสั่งซื้อในสกุลเงิน EUR หากวิธีการชำระเงินของคุณใช้สกุลเงินอื่น จำนวนเงินคืนอาจไม่ตรงกันทุกประการ สาเหตุนี้เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราที่ผู้ให้บริการบัตรของคุณบังคับใช้

เราดำเนินการคืนเงินทันที คุณจะเห็นการคืนเงินภายใน 2-3 วันทำการ ขึ้นอยู่กับธนาคารของคุณ

ไม่ได้ แพ็คเกจเครดิตการแปลอัตโนมัติไม่สามารถขอคืนเงินได้

How to Get a Refund

1

Log in to your WPML account.

2

Return here and submit a refund request.

3

We'll process your request within one working day and you'll receive your full payment back.