Skip Navigation

WPML bao gồm một plugin cốt lõi và nhiều tiện ích bổ sung. Plugin WPML CMS Đa ngôn ngữ cốt lõi phải luôn có sẵn. Bạn có thể cài đặt bất kỳ tổ hợp plugin tiện ích bổ sung nào để nâng cao chức năng của trang WordPress.

Plugin WPML CMS Đa ngôn ngữ

Là một plugin cốt lõi, WPML CMS Đa ngôn ngữ giúp bạn xây dựng và quản lý trang web WordPress đa ngôn ngữ. Bạn có thể sử dụng nhiều phương pháp dịch khác nhau để dịch các trang, bài đăng, mẫu tùy chỉnh, phân loại, v.v. Nhờ đó, khách truy cập trang web của bạn có thể thoải mái xem nội dung bằng ngôn ngữ họ ưa thích.

Plugin Dịch chuỗi WPML

Tiện ích bổ sung Dịch chuỗi giúp bạn dịch các văn bản bên ngoài bài đăng và trang, bao gồm các văn bản thuộc chủ đề, plugin, tiện ích và màn hình quản trị. Điều này đảm bảo mọi phần trên trang WordPress của bạn đều có sẵn đa ngôn ngữ.

Plugin WPML Dịch phương tiện truyền thông

Plugin WPML Dịch phương tiện truyền thông cho phép bạn tải lên và hiển thị các hình ảnh theo nhiều ngôn ngữ khác nhau trên trang WordPress của mình. Với tiện ích bổ sung này, bạn có thể đưa các nội dung đa phương tiện của mình đến gần hơn với ngôn ngữ và văn hóa của khán giả.

Plugin WPML Liên kết đính kèm

Plugin WPML Liên kết đính kèm giúp tự động quản lý các trang được liên kết và đảm bảo các liên kết nội bộ của bạn không bị hỏng khi bạn cập nhật các liên kết cố định hoặc bản dịch. Từ đó mang lại trải nghiệm duyệt web mượt mà cho khán giả đa ngôn ngữ của bạn.

Plugin WPML CMS Điều hướng

Plugin WPML CMS Điều hướng mang đến các yếu tố điều hướng được thiết kế riêng cho trang WordPress đa ngôn ngữ. Khi bạn thêm các hàm PHP một dòng đơn giản vào trang web của mình, bạn có thể hiển thị các thành phần như đường dẫn, menu thả xuống và điều hướng thanh bên.

Các plugin hỗ trợ tích hợp WPML với các plugin khác

Plugin WooCommerce Đa ngôn ngữ

Cho phép bạn sử dụng WooCommerce và WPML để vận hành các trang web thương mại điện tử đa ngôn ngữ và đa tiền tệ. Dịch liền mạch các sản phẩm, biến thể sản phẩm, danh mục sản phẩm, trang cửa hàng, email, v.v. Ngoài ra, bạn có thể đặt giá và xử lý thanh toán bằng nhiều loại tiền tệ, mang đến cho các khách hàng toàn cầu trải nghiệm mua sắm bản địa hóa.

Plugin Gravity Form Đa ngôn ngữ

Cho phép WPML dịch plugin Gravity Forms và hiển thị chính xác các biểu mẫu đã dịch trên giao diện người dùng của trang web.

Plugin Contact Form 7 Đa ngôn ngữ

Sử dụng các phương thức dịch linh hoạt và tận dụng WPML để dịch các biểu mẫu đã tạo với plugin Contact Form 7.

Plugin BuddyPress Đa ngôn ngữ

Cho phép bạn sử dụng WPML để dịch toàn bộ plugin BuddyPress và trang web BuddyBoss, hoặc tạo các cộng đồng phụ dựa trên ngôn ngữ ưa thích.

Plugin Advanced Custom Fields Đa ngôn ngữ

Cho phép bạn sử dụng WPML để dịch nội dung các trường và nhãn đã tạo với plugin Advanced Custom Fields. Tương thích với plugin ACF và ACF PRO.

Plugin Ninja Forms Đa ngôn ngữ

Tích hợp với plugin Ninja Forms và WPML để giúp bạn dịch các biểu mẫu của mình một các nhanh chóng, dễ dàng.

Plugin WPForms Đa ngôn ngữ

Cho phép bạn sử dụng WPML để dịch các biểu mẫu đã tạo bằng plugin WPForms. Hoàn toàn tương thích với plugin WPForms và WPForms Lite.

Plugin WPML SEO

Giúp trang web đa ngôn ngữ sử dụng WPML của bạn tương thích với các plugin Yoast SEO và Rank Math, qua đó tối ưu hóa trang web cho các công cụ tìm kiếm bằng nhiều ngôn ngữ.

Plugin WPML GraphQL

Mở rộng khả năng của plugin WPGraphQL và WPML, cho phép bạn dễ dàng truy vấn, lọc, truy xuất dữ liệu và bản dịch theo ngôn ngữ cụ thể.

Plugin WPML ElasticPress

Hoạt động với plugin ElasticPress để mở rộng khả năng tìm kiếm của Elaticsearch sang tất cả các ngôn ngữ trên trang web hỗ trợ WPML của bạn.

Plugin MailChimp cho WordPress đa ngôn ngữ

Tích hợp MailChimp với trang web WordPress đa ngôn ngữ của bạn, cho phép bạn sử dụng WPML để dịch các chiến dịch tiếp thị qua email và tiếp cận khán giả toàn cầu.

Plugin WPML All Import

Cho phép bạn nhập nội dung đa ngôn ngữ vào WordPress bằng cách sử dụng plugin WP All Import và WPML.

Có sẵn cho cả hai loại tài khoản Blog Đa ngôn ngữCMS Đa ngôn ngữ.

Chỉ có sẵn cho loại tài khoản CMS Đa ngôn ngữ.