Skip Navigation

אנו ממליצים רק על תוספים שמראים מחויבות מתמשכת לתאימות ל-WPML. מחברי התוספים המופיעים בטבלה שלעיל עובדים באופן הדוק עם צוות WPML על בסיס קבוע כדי להבטיח שתוכל לבנות אתר רב-לשוני מהימן.

כל התוספים התואמים קשרי פוסטיםשלWPML

שם התוסף

בית התוסף

תאריך בדיקה אחרון

סטטוס תאימות

יולי 15, 2022

יולי 15, 2022

רוצה להוסיף את קשרי פוסטיםהתוסף שלך לרשימת התאימות שלנו?