Skip Navigation

אנו ממליצים רק על תוספים שמראים מחויבות מתמשכת לתאימות ל-WPML. מחברי התוספים המופיעים בטבלה שלעיל עובדים באופן הדוק עם צוות WPML על בסיס קבוע כדי להבטיח שתוכל לבנות אתר רב-לשוני מהימן.

כל התוספים התואמים GalleryשלWPML

שם התוסף

בית התוסף

תאריך בדיקה אחרון

סטטוס תאימות

יולי 26, 2021

נובמבר 14, 2023

רוצה להוסיף את Galleryהתוסף שלך לרשימת התאימות שלנו?