Skip Navigation
משאבים שימושיים

WooCommerce Subscriptions תואם WPML. תוסף זה נבדק באופן יסודי וניתן להשתמש בו לבניית אתרים רב-לשוניים ללא בעיות.

WooCommerce Subscriptions

– פותח על-ידי WooCommerce

גרסה 4.7.0

נבדקה לאחרונה בתאריך: דצמבר 16, 2022

בעיות ידועות

אין בעיותת אימות לא פתורות בין תוסף זה ל-WPML. חפש את כל הבעיות הידועות.